Bonne Ottes Lantinga

Categorie Schaatsenmaker
Naam Lantinga, Bonne Ottes
Geboren IJlst / 28-3-1847
Overleden Wergea / 19-3-1927

Beschrijving

Bonne Lantinga is een zoon van de scheepstimmerman Otte Lantinga in IJlst. Bonne wordt smid. Hij is smidsknecht in Heeg (1865-1866), in Sneek (1867), in Bolsward (1868), in Easterlittens bij D.G. Minkema (1869), in IJlst (1870) en in Sneek (1871). In de loop van 1871 vestigt hij zich als smid aan de String in Wergea. Waarschijnlijk heeft hij al als knecht het schaatsensmeden geleerd. De eerste advertentie waarin schaatsen van Lantinga worden genoemd is van ijzerhandel Gebr. Reynders uit Leeuwarden in de Leeuwarder Courant van 11 december 1879. Vanaf 1881 adverteert hij ook zelf met zijn schaatsen. In de Leeuwarder Courant van 27 januari 1881 bindt hij de concurrentie aan met schaatsenmakers, die hun bekroonde schaatsen aanprijzen: ‘Schaatsen. Geen bluf met bekrooningen zoals anderen, maar de werkelijk beste en tevens mooiste Schaatsen worden vervaardigd door B. Lantinga, Schaatsensmid te Warga. N.B. Mijne schaatsen zijn voorzien van de letters B L.’ In januari 1887 kosten de schaatsen van Lantinga ƒ 2,50 per paar. Op 20 januari 1888 maakt hij in de Leeuwarder Courant bekend dat hij in het vervolg zijn schaatsen voorziet van zijn naam ‘B. Lantinga Warga’, omdat er ook andere schaatsen onder de naam ‘Wargaster’ worden verkocht. Schreef Lantinga in 1881 in advertenties nog meesmuilend over schaatsenmakers die bluffen met bekroningen, in 1889 worden ook zijn schaatsen bekroond op de Internationale Sporttentoonstelling te Keulen met een gouden medaille en noemt hij deze bekroning zelf ook in advertenties. Ook buiten Friesland verkoopt hij zijn schaatsen getuige een advertentie op 4 december 1890 in de Provinciale Groninger Courant, waarin J. Geertsema ‘Friesche Schaatsen van B.O. Lantinga’ te koop aanbiedt. Op 3, 6, 9 en 13 januari 1897 staan advertenties in de Leerdamsche Courant waarin ‘schaatsen van B.O. Lantinga te Warga’ worden aangeboden. Op 15 december 1899 prijst Lantinga in de Leeuwarder Courant een nieuw model aan: ‘extra mooi, welke nooit kunnen haken of klederscheuren, uitnemend geschikt voor Dames, in prijzen vanaf ƒ 2,50’. Waarschijnlijk gaat het hier om de veiligheidsschaats met houten krul. Opvallend is dat zijn concurrerend plaatsgenoot Gerben Pool op 11 december van dat jaar al met dit model in de Leeuwarder Courant adverteerde. Rond 1900 vestigt Bonne Lantinga zich aan de Kerkbuurt naast herberg ’s Lands Welvaren. In 1912 neemt zijn zoon Luitzen Lantinga de zaak over.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Gangbare Friese modellen, Veiligheidsschaats
Vestigingsplaats String, Kerkbuurt
Wergea
Periode 1871 - 1915

Merktekens

Merkteken schaatsenmaker B.O. Lantinga, Warga
(voor in het ijzer)
Merkteken schaatsenmaker B.Lantinga, Warga

Fotogalerij

Friese schaats schaatsenmaker B.O. Lantinga, Warga
Friese schaats schaatsenmaker B.O. Lantinga, Warga
Merkteken friese schaats schaatsenmaker B.O. Lantinga, Warga
Merkteken friese schaats schaatsenmaker B.O. Lantinga, Warga
Houten schaats schaatsenmaker B.O. Lantinga, Warga
Houten schaats schaatsenmaker B.O. Lantinga, Warga
Merkteken Houten schaats schaatsenmaker B.O. Lantinga, Warga
Merkteken Houten schaats schaatsenmaker B.O. Lantinga, Warga
Veiligheidsschaats schaatsenmaker B.O. Lantinga, Warga
Veiligheidsschaats schaatsenmaker B.O. Lantinga, Warga
Merkteken schaatsenmaker B. Lantinga, Warga
Merkteken schaatsenmaker B. Lantinga, Warga
Friese schaats schaatsenmaker B.O. Lantinga, Warga
Friese schaats schaatsenmaker B.O. Lantinga, Warga
Merkteken Friese schaats schaatsenmaker B.O. Lantinga, Warga
Merkteken Friese schaats schaatsenmaker B.O. Lantinga, Warga

Reclames

Advertentie 1881schaatsenmaker B.O. Lantinga, Warga
Advertentie schaatsenmaker B.O. Lantinga, Warga Leeuwarder Courant 24 januari 1881
Advertentie 1887 schaatsenmaker B.O. Lantinga, Warga
Advertentie schaatsenmaker B.O. Lantinga, Warga Leeuwarder Courant 19 januari 1887
Advertentie 1890 schaatsenmaker B.O. Lantinga, Warga
Advertentie schaatsenmaker B.O. Lantinga, Warga Leeuwarder courant d.d. 2 december 1890
Advertentie 1893 schaatsenmaker B.O. Lantinga, Warga
Advertentie schaatsenmaker B.O. Lantinga, Warga Leeuwarder courant 23 januari 1893
Advertentie 1896 schaatsenmaker B.O. Lantinga, Warga
Advertentie schaatsenmaker B.O. Lantinga, Warga Haarlemsche courant d.d. 24 januari 1896
Advertentie 1897 schaatsenmaker B.O. Lantinga, Warga
Advertentie schaatsenmaker B.O. Lantinga, Warga Leeuwarder courant d.d. 18 januari 1897
Advertentie 1904 schaatsenmaker B.O. Lantinga, Warga
Advertentie schaatsenmaker B.O. Lantinga, Warga Nieuwsblad van Friesland d.d. 26 november 1904
Advertentie 1907 schaatsenmaker B.O. Lantinga, Warga
Advertentie schaatsenmaker B.O. Lantinga, Warga Leeuwarder courant d.d. 26 januari 1907
Advertentie 1912 schaatsenmaker B.O. Lantinga, Warga
Advertentie schaatsenmaker B.O. Lantinga, Warga Het nieuws van den dag d.d. 16 januari 1912

Wergea

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina