Cornelis Schuller

Categorie Schaatsenmaker
Naam Schuller, Cornelis
Geboren Aarlanderveen / 12-3-1891
Overleden Aarlanderveen / 3-1-1959

Beschrijving

Jacobus Leendert (Koos) en Cornelis (Kees, Knelis) Schuller zijn zonen van de schaatsenmakende smid Arie Schuller. Zij nemen de smederij omstreeks 1925 over van hun vader. Tot circa 1937 zijn in elk geval schoonrijschaatsen gemaakt, die voor ƒ 5,00 per paar worden verkocht. De stapels worden gemaakt door wagenmaker Vt Riet, die zijn zaak naast de smederij van de Schullers heeft. De wagenmakerij wordt later een fabriek van zuivelgereedschappen.

Vanaf 1928 wordt aan de smederij ook een electro-afdeling verbonden.

De smederij wordt in 1961 overgenomen door Niko, een zoon van Jacobus, en Arie, een zoon van Cornelis. Het vof contract van hen is op 16 dec 1961 getekend. Arie verlaat al spoedig het bedrijf. De smederij blijft functioneren tot 1990.

Jacobus gaat in december 1967 naar Nieuwkoop. In 1991 wordt het bedrijf beëindigd.

Zie ook Jacobus Leendert Schuller - Aarlanderveen

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Krulschaats, Schoonrijschaats, Zuid-Hollands-Friese schaats
Vestigingsplaats Dorpstraat 31
Aarlanderveen
Periode 1925 - 1940

Merktekens

Merkteken schaatsmaker C.Schuller, Aarlanderveen

Aarlanderveen

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina