Corstiaan de Rooij

Categorie Schaatsenmaker
Naam Rooij, Corstiaan de
Geboren Broek Fr / 31-12-1853
Overleden Waddinxveen / 4-11-1918

Beschrijving

Arie, Kors, Maarten en Kornelis Jan de Rooij zijn zonen van de smid Klaas de Rooij, die ook schaatsen maakte. Zij nemen de smederij van vader na diens dood in 1875 over onder de naam ‘Gebroeders de Rooij’. Kornelis Jan vertrekt al spoedig naar Den Haag. De drie andere broers nemen nu het schaatsenmaken flink ter hand. De vrouw van de oude Klaas, Antonia Maria Zwanenburg, beheert nog lang voor de zonen de boekhouding. Zij sterft op 95-jarige leeftijd.

De gebroeders De Rooij maken als eerste fietsen in de smederij in Zuid-Holland.

In de Schoonhovensche Courant van 22 januari 1887 staat het volgende bericht: ‘In de smederij van de heer De Rooy, te Waddingsveen, worden sinds geruimen tijd een nieuw model schaatsen vervaardigd, die uitstekend moeten voldoen. Ze zien er allerliefst uit en worden druk bezocht.’

Het is waarschijnlijk dat hiermee de Waddinxveense schaats wordt bedoeld.

De gebroeders staan borg voor een kwaliteitsproduct. Zij krijgen vooral bekendheid met hun Waddinxveense schaats, hoewel ze daarnaast Ouderkerkers en later ook schoonrijschaatsen maken. In 1889 kost een paar Waddinxveense schaatsen ƒ 5,00.

In 1892 winnen ze de gouden medaille en een erediploma met hun schaatsen op de Internationale Sporttentoonstelling in Scheveningen. Daarna zou koningin-regentes Emma met haar dochter prinses Wilhelmina per koets naar Waddinxveen zijn getogen om een paar schaatsen voor de prinses te laten maken.

Ook werden er schaatsbestellingen uit Zwitserland gedaan onder de simpele adressering ‘De Rooy – Holland’. Men wint in Parijs een gouden medaille.

Op een gegeven moment koopt Maarten zijn broers uit en zet hij de zaak alleen voort. Maarten blijft de dan bekende De Rooij-schaatsen maken. De stapels worden gemaakt door timmerfabriek Buys. Een zuster van Maarten is getrouwd met Buys. Ook zijn er stapels gemaakt door meubelmaker Klaas de Rooij, een zoon van de hiervoor genoemde Arie de Rooij. Dat gebeurt ’s avonds in de keuken. Omstreeks 1917 wordt de smederij verplaatst naar een pand zo’n 50 meter naar het westen, precies tegenover de NH-Kerk. Hij beschikt nu over een ijzerwarenwinkel en een smederij, die achter de winkel ligt.

In de latere periode tot circa 1920 treden Robert de Bruin en nog iemand op als de smeden. De drie zonen van Maarten zijn allen in de boterhandel gegaan, waaruit later de Remia-fabriek is voortgekomen.

In 1928 worden winkel en smederij gescheiden verkocht. De winkel wordt overgenomen door een zekere Offreins en de smederij wordt verkocht aan Jacobus van der Heide en Johannes Bavelaar, respectievelijk oud-medewerker en boekhouder van De Rooij. Het lukt evenwel niet er weer een gezonde smederij van te maken. In juli 1930 wordt de smederij verkocht aan de uit Ouderkerk aan de Amstel afkomstige Wouter Roskam.

Zie ook Arie de Rooij - Waddinxveen         en      Zie ook Maarten de Rooij - Waddinxveen

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Ouderkerker schaats, Schoonrijschaats, Waddinxveense schaats, Wichers-de Salisschaats
Vestigingsplaats Waddinxveen
Periode 1875 - 1925

Merktekens

Afbeelding merkteken Corstiaan de Rooij, Waddinxveen
Afbeelding merkteken Arie de Rooij, Waddinxveen
Afbeelding merkteken C. de Rooij, Waddinxveen
GEB.de ROOY
GBR DE ROOY
Afbeelding merkteken C. de Rooij, Waddinxveen

Fotogalerij

Waddinxveense schaats schaatsenmaker Corstiaan de Rooij, Waddinxveen
Waddinxveense schaats schaatsenmaker Corstiaan de Rooij, Waddinxveen
Merkteken GBR D ROOIJ schaatsenmaker C. de Rooij, Waddinxveen
Merkteken GBR D ROOIJ schaatsenmaker C. de Rooij, Waddinxveen
Oudekerker schaatsen schaatsenmaker C. de Rooij, Waddinxveen
Oudekerker schaatsen schaatsenmaker C. de Rooij, Waddinxveen
Merkteken GBR D ROOY schaatsenmaker C. de Rooij, Waddinxveen
Merkteken GBR D ROOY schaatsenmaker C. de Rooij, Waddinxveen
Merkteken GEB D ROOIJ schaatsenmaker C. de Rooij, Waddinxveen
Merkteken GEB D ROOIJ schaatsenmaker C. de Rooij, Waddinxveen
Oudekerker schaatsen schaatsenmaker C. de Rooij, Waddinxveen
Oudekerker schaatsen schaatsenmaker C. de Rooij, Waddinxveen Merkteken op voetstapel en op ijzer
Oudekerker schaatsen schaatsenmaker C. de Rooij, Waddinxveen
Oudekerker schaatsen schaatsenmaker C. de Rooij, Waddinxveen Merkteken op voetstapel en op ijzer
Oudekerker schaatsen schaatsenmaker C. de Rooij, Waddinxveen
Oudekerker schaatsen schaatsenmaker C. de Rooij, Waddinxveen Merkteken op voetstapel en op ijzer
Wichers-de Salisschaats schaatsenmaker M. de Rooij, Waddinxveen
Wichers-de Salisschaats schaatsenmaker M. de Rooij, Waddinxveen
Merkteken Wichers-de Salisschaats schaatsenmaker M. de Rooij, Waddinxveen
Merkteken Wichers-de Salisschaats schaatsenmaker M. de Rooij, Waddinxveen

Waddinxveen

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina