Dirk Ruiter

Categorie Schaatsenmaker
Naam Ruiter, Dirk
Geboren Akkrum / 5-4-1884
Overleden Bolsward / 18-1-1940

Beschrijving

Dirk Ruiter is een zoon van de vermaarde schaatsenfabrikant Geert Ruiter uit Bolsward. In 1918 pakt Dirk Ruiter de schaatsenmakerstraditie van de familie Ruiter weer op door in de voormalige schaatsenmakerij en smederij van zijn vader aan de St. Jansstraat in Bolsward opnieuw schaatsen te maken. Hij wordt daarbij geholpen door zijn jongere broer Geert Steven, die in de jaren dertig een schaatsenmakerij in Huizum begint. Dirk Ruiter levert ook schaatsen aan wederverkopers die de schaatsen onder eigen naam op de markt brengen. Voorbeelden hiervan zijn de fietsenfabriek VELENZO in Amsterdam (VELENZO staat voor VELlinga EN ZOon), groothandel G.A.A. van der Walle uit Arnhem (merk THIALF) en ijzerhandel Heenk uit Haarlem (merk HEENK’s ijzerhandel Haarlem). In januari 1933 treedt mr. Vissering nog eens op als ambasadeur voor Ruiter bij koningin Wilhelmina door haar attent te maken op de Vissering-Ruiterschaats en op het model Oud-Holland.

Bekende smeden in het bedrijf van Dirk Ruiter zijn Bouke Miedema, Van Dijk en slijper Sjoerd Ferwerda. Een zoon van Dirk Ruiter, Geert Steven, werkt ook als smid in de fabriek. De houtafdeling bevindt zich aan de Dijlakker. Rond 1925 zijn er circa vijftien personeelsleden in dienst.

Zijn broer, Geert Steven, vestigt in 1934 met zijn zoon Geert een eigen smederij/schaatsenmakerij in Huizum. Dirk Ruiter overlijdt in 1940. Zijn twee zoons die dan studeren achten de situatie mede door de oorlogsdreiging dusdanig onzeker dat zij besluiten het bedrijf te beëindigen. In de strenge winter van 1940 slagen de zoons erin een groot deel van de voorraad te verkopen. De resterende schaatsen en de machines worden verkocht aan de firma J. Nooitgedagt in IJlst, waar men nog enkele jaren schaatsen maakt met het merkteken G.S. Ruiter, Bolsward.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Alle Friese modellen, Bandyschaats, Friese doorloper, Friese schaats, Schoonrijschaats
Vestigingsplaats St. Jansstraat, Dijlakker
Bolsward
Periode 1918 - 1940
Reclame Affiches, Catalogi, Etiketten

Merktekens

Afbeelding merkteken D.Ruiter Bolsward
(in een kader)
Afbeelding merkteken D.Ruiter Bolsward
Afbeelding merkteken D.Ruiter Bolsward
Afbeelding merkteken D.Ruiter Bolsward
Afbeelding merkteken D.Ruiter Bolsward

Fotogalerij

Friese schaats schaatsenmaker D.Ruiter Bolsward
Friese schaats schaatsenmaker D.Ruiter Bolsward
Friese doorloper schaatsenmaker D.Ruiter, Bolsward
Friese doorloper schaatsenmaker D.Ruiter, Bolsward Merkteken THIALF
Merkteken THIALF schaatsenmaker D.Ruiter, Bolsward
Merkteken THIALF schaatsenmaker D.Ruiter, Bolsward
Friese doorloper PIJLSTAART schaatsenmaker D. Ruiter, Bolsward
Friese doorloper PIJLSTAART schaatsenmaker D. Ruiter, Bolsward
Merkteken PIJLSTAART schaatsenmaker D. Ruiter, Bolsward
Merkteken PIJLSTAART schaatsenmaker D. Ruiter, Bolsward

Reclames

etiket schaatsenmaker Ruiter, Bolsward
etiket schaatsenmaker Ruiter, Bolsward
etiket schaatsenmaker Ruiter, Bolsward
etiket schaatsenmaker Ruiter, Bolsward
etiket schaatsenmaker Ruiter, Bolsward
etiket schaatsenmaker Ruiter, Bolsward
etiket schaatsenmaker Ruiter, Bolsward
etiket schaatsenmaker Ruiter, Bolsward

Bolsward

Documenten

Catalogus schaatsenmaker G.S. Ruiter, Bolsward Ca.1920 Download

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina