Dirk Schakel

Categorie Schaatsenmaker
Naam Schakel, Dirk
Geboren Hei- en Boeicop / 28-6-1823
Overleden Polsbroek / 26-6-1900

Beschrijving

Dirk Schakel is een zoon van de arbeider Leendert Schakel. Hij gaat het smidsvak in en na het vervullen van de militaire dienst in 1845, woont hij een tijdje in Goudriaan en Willige Langerak, waar hij trouwt met Geertje Hooykaas. Nog voor 1848 vestigt hij zich in (Noord)Polsbroek als smid. Hij is een bekende schaatsenmaker geworden. Zijn zonen Cornelis, Dirk en Pieter zetten later de traditie van het schaatsenmaken voort in respectievelijk Benschop (Polsbroekerdam), Barwoutswaarder en Polsbroek. In de Schoonhovensche Courant wordt op 21 november 1885 voor het eerst een advertentie van D. Schakel aangetroffen: ‘Schaatsen. De Ondergeteekende maakt aan zijn geachte begunstigers bekend, dat zijn alom bekende Friesche en Hollandsche Schaatsen in ruime keuze voorhanden zijn. Ook verkrijgbaar, tegen dezelfde prijs, bij P. Stalenburg, achter de Groote Kerk te Schoonhoven. D. Schakel Smid te Polsbroek.’

Dezelfde advertentie staat ook in de Goudsche Courant van 11 december 1885.

In de jaren daarna adverteert hij regelmatig met zijn ‘gunstig bekende’ en ‘gerenommeerde’ schaatsen.

Verschillende smidsknechten hebben in de loop der jaren bij Dirk Schakel gewerkt, vaak gedurende een seizoen. De volgende leerlingknechten zijn bekend: Pieter Schellinger uit Edam (1880), Jan Andries van Zanten uit de Zilk (1881), Cornelis Versloot uit Houten (1882), die vervolgens naar Barwoutswaarder gaat, Leendert Natzeijl (1889) uit Nieuw-Lekkerland, die naar Ameide gaat, Johannes Verstoep (1890-1892), die daarna naar Hazerswoude gaat, en Pieter van Wijk (1893-1894), die daarna naar Stolwijk gaat.

Uit het huwelijk van Dirk Schakel en Geertje Hooykaas komen acht kinderen voort. In 1893 neemt zoon Pieter de smederij over.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Hanenkamschaats, Krulschaats, Zuid-Hollands-Friese schaats
Vestigingsplaats Polsbroek
Periode 1870 - 1890

Merktekens

Merkteken D.Schakel Polsbroek
Merkteken D.Schakel Polsbroek
(op krulschaats)
Afbeelding merkteken D. Schakel, Polsbroek

Fotogalerij

Schaatsen schaatsenmaker D.Schakel, Polsbroek
Schaatsen schaatsenmaker D.Schakel, Polsbroek
Detail schaatsen schaatsenmaker D.Schakel, Polsbroek
Detail schaatsen schaatsenmaker D.Schakel, Polsbroek
Merkteken krulschaatsen schaatsenmaker D.Schakel, Polsbroek
Merkteken krulschaatsen schaatsenmaker D.Schakel, Polsbroek
Hanenkamchaatsen schaatsenmaker D.Schakel, Polsbroek
Hanenkamchaatsen schaatsenmaker D.Schakel, Polsbroek
Detail hanenkamchaatsen schaatsenmaker D.Schakel, Polsbroek
Detail hanenkamchaatsen schaatsenmaker D.Schakel, Polsbroek
Krulschaatsen schaatsenmaker D.Schakel, Polsbroek
Krulschaatsen schaatsenmaker D.Schakel, Polsbroek
Merkteken schaatsenmaker D.Schakel, Polsbroek
Merkteken schaatsenmaker D.Schakel, Polsbroek
Schaatsen schaatsenmaker D.Schakel, Polsbroek
Schaatsen schaatsenmaker D.Schakel, Polsbroek
Detail schaatsen schaatsenmaker D.Schakel, Polsbroek
Detail schaatsen schaatsenmaker D.Schakel, Polsbroek
Merkteken schaatsen schaatsenmaker D.Schakel, Polsbroek
Merkteken schaatsen schaatsenmaker D.Schakel, Polsbroek

Reclames

Advertentie 1885 schaatsenmaker D. Schakel, Polsbroek
Advertentie schaatsenmaker D. Schakel, Polsbroek Schoonhovensche Courant 21 november 1885
Advertentie 1891 schaatsenmekare D. Schakel, Polsbroek
Advertentie 1891 schaatsenmekare D. Schakel, Polsbroek Het nieuws van den dag schaatsenmaker d.d. 25 december 1891

Polsbroek

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina