Gerrit de Jong

Categorie Schaatsenmaker
Naam Jong, Gerrit de
Geboren Alblasserdam / 6-6-1871
Overleden Alblasserdam / 3-2-1950

Beschrijving

Gerrit de Jong is een zoon van de smid Gerrit de Jong sr. uit Alblasserdam. Zijn grootvader vestigde in 1853 de smederij aan de Kerkstraat 40, direkt aan de rivier de Alblas, plaatselijk bekend als ‘de Lege Hoek’. Gerrit neemt de smederij van zijn vader omstreeks 1900 over. Van hem is bekend dat hij krulschaatsen met dubbele krul en drie riemgaten maakte. Vermoedelijk zijn er ook Ouderkerker schaatsen gemaakt. Nadat de ijzers door De Jong zijn gesmeed, voorziet de wagenmaker ze van houten en maakt de schoenmaker het tuig er bij. Als het ijs op de Alblas bereden kon worden hing er aan de buitenkant een bord met de tekst: ‘Schaatsen te koop ƒ 4,00 – ƒ 4,50’. Na 1920 zijn vermoedelijk geen schaatsen meer gemaakt. Een zoon van Gerrit de Jong (1912) neemt later de smederij over, maar hij maakt geen schaatsen meer.

Inmiddels zit er in de smederij de vijfde generatie De Jong en de derde Gerrit de Jong.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Dubbele krulschaats, IJsselmonderschaats
Vestigingsplaats Kerkstraat 40
Alblasserdam
Periode 1910 - 1920

Merktekens

Merkteken schaatsenmaker G. de Jong, Alblasserdam

Fotogalerij

Schaatsen schaatsenmaker G. de Jong, Alblasserdam
Schaatsen schaatsenmaker G. de Jong, Alblasserdam
Merkteken G schaatsenmaker G. de Jong, Alblasserdam
Merkteken G schaatsenmaker G. de Jong, Alblasserdam

Alblasserdam

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina