Hendrik jr Stichter

Categorie Schaatsenmaker
Naam Stichter, Hendrik jr
Geboren Nieuwveen / 21-3-1878
Overleden Nieuwveen / 3-5-1954

Beschrijving

Hendrik vormt, als zoon van smid Willem Stichter, de derde generatie schaatsenmakende Stichters in Nieuwveen. Hij maakt tot ongeveer 1925 voornamelijk schoonrijschaatsen en waarschijnlijk ook ZH-Friese schaatsen. De schaatsen worden wel gemaakt van oude vijlen. Eerst sleep men op een amaril-steen, later op de zandsteen.

De smederij is later ontwikkeld tot garagebedrijf.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Schoonrijschaats, Zuid-Hollands-Friese schaats
Vestigingsplaats Nieuwveen
Periode 1910 - 1925

Merktekens

Nieuwveen

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina