Jacob de Koning

Categorie Schaatsenmaker
Naam Koning, Jacob de
Geboren Zevenhuizen Zh / 6-3-1897
Overleden Zevenhuizen Zh / 1-10-1953

Beschrijving

Jacob is een zoon van de kolenboer en beurtschipper Hendrik de Koning. Als knecht komt hij in dienst bij smid Pieter Heij in Zevenhuizen. Daar leert hij waarschijnlijk schaatsenmaken. Omstreeks 1920 wordt hij zelfstandig smid aan de Rottekade in Oud-Verlaat. In de stille tijd maakt hij in klein aantal krulschaatsen, doorlopers en schoonrijschaatsen. De Koning is een eigenzinnig man, die zich niets aan anderen gelegen laat liggen. Als iemand hem iets vroeg om te maken, toog hij stilzwijgend aan het werk zonder verdere instructie of commentaar af te wachten.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Krulschaats, Schoonrijschaats, Zuid-Hollands-Friese schaats
Vestigingsplaats Zevenhuizen Zh
Periode 1920 - 1925

Merktekens

Zevenhuizen Zh

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina