Jan Bremer

Categorie Schaatsenmaker
Naam Bremer, Jan
Geboren Kollumerpomp / 17-6-1916
Overleden Kollum / 25-1-2006

Beschrijving

Zoon van de landarbeider Auke Bremer uit Kollumerpomp. Jan Bremer gaat werken als knecht bij wagenmaker Werkman in Slaperstil. Als in 1936 de schaatsenmaker Jacob Noorman uit Den Ham verlegen zit om een houtjesmaker vraagt hij Bremer bij hem te komen werken. Naast het wagenmaken bekwaamt Bremer zich in het maken van schaatshouten. Daartoe gaat hij een poosje in de leer bij Hendrik Kuipers in Garijp, die reeds schaatsen levert voor Noorman. In 1948, als Noorman overlijdt, neemt Bremer de zaak over en verhuist het bedrijf in 1949 samen met zijn compagnon Medema naar Roden. Hier blijft hij schaatsen maken onder de naam Noorman. Wel laat hij bij drukkerij Eizinga uit Hoogkerk een nieuw etiket maken, waarop staat J. Noorman, Roden v/h Den Ham. Daarnaast brengt hij speciale kinderschaatsen op de markt onder het merk Nedor, het omgekeerde van Roden. Deze schaatsen worden ongefreesd door Kuipers uit Garijp aangeleverd. Bremer werkt dan de schaats zelf verder af. Het is evenwel geen goede tijd voor houten schaatsen en in 1952 moet hij noodgedwongen stoppen wegens te slechte bedrijfsresultaten. Tot zijn pensioen verricht hij in Roden nog verschillende werkzaamheden.

In het midden van de tachtiger jaren verhuist hij naar Kollum.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Friese Laagspringer, Friese doorloper, Schoonrijschaats
Vestigingsplaats Friese doorloper,
Roden
Periode 1948 - 1952
Reclame Etiketten

Merktekens

Merkteken schaatsenmaker J. Bremer, Roden
Afbeelding merkteken J.Bremer Roden
(geschreven letters)

Fotogalerij

Rekening 2 december 1949 Noorman Roden
Rekening 2 december 1949 Noorman Roden
Enveloppe schaatsfabrikant J. Bremer Roden
Voorheen schaatsfabriek J. Noorman, Den Ham (Gr.)
Houten noor schaatsenmaker J. Bremer, Roden
Houten noor schaatsenmaker J. Bremer, Roden
Merkteken schaatsenmaker J. Bremer, Roden
Merkteken schaatsenmaker J. Bremer, Roden
Schoonrijschaats schaatsenmaker J. Bremer, Roden
Schoonrijschaats schaatsenmaker J. Bremer, Roden
Merkteken Schoonrijschaats schaatsenmaker J. Bremer, Roden
Merkteken Schoonrijschaats schaatsenmaker J. Bremer, Roden merkteken J. Noorman Den Ham

Reclames

etiket voor schaatsen Bremer Roden met merk JNoorman Den Ham
etiket voor schaatsen Bremer Roden met merk JNoorman Den Ham

Roden

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina