Jan Duiser

Categorie Schaatsenmaker
Naam Duiser, Jan
Geboren Puttershoek / 3-1-1855
Overleden Strijen / 19-2-1927

Beschrijving

Zoon van de smid Aart Duiser (Puttershoek, 1815-1876). Vader Duiser dankt in maart 1875 in een advertentie allen die geld hebben gegeven voor vervanging voor zijn zoon Jan, die bij loting voor de Nationale Militie in dit jaar ‘een dienstplichtig Nummer’ heeft getrokken. Na miltaire dienst en zijn huwelijk in 1877 wordt Jan Duiser grof- en hoefsmid in Strijen, in de Kerkstraat. Hij maakt daar ook schaatsen.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats IJsselmonderschaats
Vestigingsplaats Kerkstraat
Strijen
Periode 1880 - 1910

Merktekens

JD

Strijen

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina