Jan Ids Rosier

Categorie Schaatsenmaker
Naam Rosier, Jan Ids
Geboren Wergea / 13-6-1864
Overleden Leeuwarden / 30-1-1938

Beschrijving

Jan en Ype Rosier zijn zonen van de timmerman Ids Rosier. Jan heeft tot 1887 gewerkt in Idaard. Hij komt in dat jaar naar Wergea en neemt de timmerzaak van zijn vader aan de Gele Eker over. Er worden ook schaatshouten gemaakt, mede om het personeel tijdens de winterperiode aan het werk te houden. De oudst bekende advertentie is van 25 december 1890 in de Leeuwarder Courant: ‘Beste gewone Friesche Schaatsen en doorlopers te verkrijgen bij Jan Rosier te Warga.’ In een advertentie in het Nieuwsblad van Friesland van 14 januari 1893 wordt melding gemakt van bekroningen: ‘Bekroond: Veendam 1891, Scheveningen 1892. Alle soorten, zoowel gewone als extra fijne Schaatsen zijn wederom in voorraad. Aanbevelend J. en IJ. Rosier, Warga.’Blijkbaar is nu ook zijn broer Ype in de zaak opgenomen. Als schaatshoutmakers werken in de zaak: Jappy Sytema, Jelmer Hiemstra en Arjen Kasje. De ijzers worden geleverd door Bonne en Luitzen Lantinga uit Wergea en mogelijk door Hette Sikkema uit Franeker. Vandaar de toevoeging ‘& Co’ in het merkteken. Jan Rosier maakt tot circa 1915 schaatsen onder eigen naam. In november 1917 verhuist hij naar Leeuwarden.

Zie ook Ype Rosier - Wergea.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Gangbare Friese modellen, Veiligheidsschaats
Vestigingsplaats gELE eKER
Wergea
Periode 1890 - 1915

Merktekens

Merkteken schaatsenmaker Rosier&Co, Warga

Fotogalerij

Veiligheidsschaats Rosier&Co, Warga
Veiligheidsschaats Rosier&Co, Warga
Merkteken Rosier&Co, Warga
Merkteken Rosier&Co, Warga
Friese schaats schaatsenmaker Rosier&Co, Warga
Friese schaats schaatsenmaker Rosier&Co, Warga
Merkteken Friese schaats schaatsenmaker Rosier&Co, Warga
Merkteken Friese schaats schaatsenmaker Rosier&Co, Warga

Reclames

Advertentie 1891 schaatsenmaker J. Rosier, Warga
Advertentie schaatsenmaker J. Rosier, Warga Leeuwarder courant d.d. 25 december 1891
Advertentie 1895 schaatsenmakers J. en IJ. Rosier, Warga
Advertentie schaatsenmakers J. en IJ. Rosier, Warga Het nieuws van den dag d.d.11 december 1895
Advertentie 1895 schaatsenmakers J. en IJ. Rosier, Warga
Advertentie schaatsenmakers J. en IJ. Rosier, Warga Het nieuws van den dag d.d. 30 december 1895
Advertentie 1903 schaatsenmaker J. Rosier, Warga
Advertentie schaatsenmaker J. Rosier, Warga Het Nieuws van den dag d.d. 27 januari 1903
Advertentie 1912 schaatsenmaker J. Rosier, Warga
Advertentie 1912 schaatsenmaker J. Rosier, Warga Het Nieuws van den dag d.d. 7 februari 1912

Wergea

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina