Jan Nijdam

Categorie Schaatsenmaker
Naam Nijdam, Jan
Geboren IJlst / 10-4-1899
Overleden Leeuwarden / 11-9-1958

Beschrijving

Jan Nijdam is de derde zoon van de schaatsenmaker Hotse Nijdam. Hij wordt eerst verpleger in de psychiatrie in Franeker (1919), Arnhem (1920) en Den Haag (1921). In 1922 woont en werkt hij in respectievelijk Nieuwebrug en Heerenveen. In mei 1925 komt hij naar Akkrum, waar hij aanvankelijk staat ingeschreven als klompenmaker. Maar hij maakt dan ook al schaatshouten. In 1934 richt hij aan Tuindorp een schaatsenmakersbedrijf op. Er zijn in Akkrum dan twee Nijdam-fabriekjes, namelijk het bedrijf van zijn vader Hotse en het zijne.

In 1939 wordt het bedrijf ‘Electrische Schaatsenfabriek’ genoemd. Rond 1942 treedt zijn broer Klaas toe als compagnon en zetten ze samen het bedrijf voort in een nieuw gebouw met de machines uit de oude fabriek van vader Hotse. Op zijn schaatsetiket staat nu ‘Fa. Gebr. Nijdam en Zn, v.h. H. Nijdam en Zn’. In 1941 wordt gesproken van ‘Machinale Schaats- en klompenindustrie’. In 1946 wordt Klaas door zijn broer Jan uitgekocht en is Jan nog enig firmant. Klaas werkt na 1946 enige jaren thuis als houtbewerker van onder andere speelgoed en treedt in 1953 toe tot de schaatsenfabriek van zijn broer Gerrit in Oranjewoud. Jan Nijdam zet het bedrijf voort met zijn zoon Tjitze.

De ijzers voor de schaatsen worden door verschillende schaatsensmeden geleverd, onder anderen G.S. Ruiter in Bolsward, S. van der Molen in Drachten, C.L. Nauta in Heeg, P. de Jong in Terherne, B. Lantinga in Wergea, K. Meinderts in Wergea, S.P. Zwart in Wergea en de firma Z. Planting & Zn in IJlst. Nijdam maakt op zijn beurt weer de houten voor onder andere K. Meinderts in Wergea. Onder de naam Nedor maakt Jan Nijdam schaatsen voor de firma J. Noorman in Roden. Voor de firma G.A.A. van der Walle in Arnhem worden schaatshouten gemaakt voor ijzers met het merk Thialf, die weer door G.S. Ruiter uit Bolsward worden geleverd. Ook worden schaatsen gemaakt voor V&D en de Bijenkorf.

In het begin van de jaren vijftig ontstaat over het voeren van de naam Nijdam een conflict met zijn broer Gerrit Nijdam, directeur van de schaatsenfabriek firma G.H. Nijdam in Oranjewoud. De rechter beslist dat de naam Nijdam alleen gevoerd mag worden door het bedrijf in Oranjewoud. Vanaf die tijd worden de schaatsen van Jan Nijdam in Akkrum verkocht onder de naam N.S.A. (Nijdam Schaatsen Akkrum).

In 1955 verhuist het bedrijf van Tuindorp naar Nes, waar meer ruimte is. Na het overlijden van Jan Nijdam in 1958 in Leeuwarden (Hij woont dan in Akkrum) neemt zijn zoon Tjitze de leiding in het bedrijf over.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001
Ben Remie, 2019

Produktie

Type schaats Gangbare Friese modellen, Schoonrijschaats
Vestigingsplaats Akkrum
Periode 1934 - 1958
Reclame Catalogi, Etiketten

Merktekens

Afbeelding merkteken J.Nijdam AKKRUM
NIJDAM AKKRUM
Afbeelding merkteken J.Nijdam AKKRUM
Afbeelding merkteken J.NYDAM AKKRUM
(met afbeelding kunstrijdster)
Afbeelding merkteken J.NYDAM AKKRUM
(geschreven letters)
Merkteken J.NYDAM AKKRUM
(merk schuin handgeschreven)
Merkteken J.NYDAM AKKRUM
(merk schuin handgeschreven)
Merkteken J.NYDAM AKKRUM
(merk schuin handgeschreven)
Afbeelding merkteken J.NYDAM AKKRUM
(geschreven letters)
Afbeelding merkteken J.Nijdam AKKRUM
Merkteken Nedor schaatsenmaker J.Nijdam, Akkrum
(geschreven letters)

Fotogalerij

Rekening van J.Nijdam uit 1941
Houten noor schaatsenmaker J.Nijdam AKKRUM
Houten noor schaatsenmaker J.Nijdam AKKRUM
Etiket houten noor schaatsenmaker J.Nijdam AKKRUM
Etiket houten noor schaatsenmaker J.Nijdam AKKRUM
Merkteken houten noor schaatsenmaker J.Nijdam AKKRUM
Merkteken houten noor schaatsenmaker J.Nijdam AKKRUM
Metalen noor METEOR schaatsenmaker J. Nijdam Akkrum
Metalen noor METEOR schaatsenmaker J. Nijdam Akkrum Merktekens in ijzer: . meteor (schuin handgeschreven) . NSA Akkrum (schuin handgeschreven)
Metalen noor METEOOR schaatsenmaker J. Nijdam Akkrum
Metalen noor METEOOR schaatsenmaker J. Nijdam Akkrum Merktekens in ijzer: . meteor (schuin handgeschreven)
Houten noor schaatsenmaker J. Nijdam, Akkrum
Houten noor schaatsenmaker J. Nijdam, Akkrum Merkteken NYDAM AKKRUM (collectie Stichting Oud Alkemade)
Schoonrijschaats schaatsenmaker J. Nijdam, Akkrum
Schoonrijschaats schaatsenmaker J. Nijdam, Akkrum met etiket Friesch Frabikaat en vlaggen, ook merkteken Nedor in het ijzer
Schoonrijschaats schaatsenmaker J. Nijdam, Akkrum
Schoonrijschaats schaatsenmaker J. Nijdam, Akkrum met etiket Friesch Frabikaat en vlaggen, ook merkteken Nedor in het ijzer
Merkteken Nedor schoonrijschaats schaatsenmaker J. Nijdam, Akkrum
Schoonrijschaats schaatsenmaker J. Nijdam, Akkrum met etiket Friesch Frabikaat en vlaggen, ook merkteken Nedor in het ijzer
Schoonrijschaats schaatsenmaker Gebr.Nijdam AKKRUM
Schoonrijschaats schaatsenmaker Gebr.Nijdam AKKRUM 1942-1946

Reclames

etiket voor schaatsen van J.Nijdam uit Akkrum
etiket voor schaatsen van J.Nijdam uit Akkrum
etiket voor schaatsen van J.Nijdam uit Akkrum
etiket voor schaatsen van J.Nijdam uit Akkrum
etiket voor schaatsen van J.Nijdam uit Akkrum
etiket voor schaatsen van J.Nijdam uit Akkrum
etiket voor schaatsen van Gebr. Nijdam uit Akkrum
etiket voor schaatsen van Gebr. Nijdam uit Akkrum Etiket 1942-1946
etiket voor schaatsen van J.Nijdam NSA uit Akkrum
etiket voor schaatsen van J.Nijdam NSA uit Akkrum
etiket voor schaatsen van J.Nijdam uit Akkrum
etiket voor schaatsen van J.Nijdam uit Akkrum
etiket voor schaatsen J.Nijdam Akkrum
etiket voor schaatsen J.Nijdam Akkrum
etiket voor schaatsen van J.Nijdam uit Akkrum
etiket voor schaatsen van J.Nijdam uit Akkrum
etiket voor schaatsen J.Nijdam Akkrum
etiket voor schaatsen J.Nijdam Akkrum
Reclame NSA J.Nijdam, Akkrum
Reclame NSA J.Nijdam, Akkrum
Reclame NSA J.Nijdam, Akkrum
Reclame NSA J.Nijdam, Akkrum
Advertentie 1934 schaatsenmaker J.Nijdam, Akkrum
Advertentie schaatsenmaker J.Nijdam, Akkrum Nieuwsblad van Friesland d.d. 21 november 1934
Doos voor schaatsen N.S.A. schaatsenmaker J.Nijdam, Akkrum
Doos voor schaatsen N.S.A. schaatsenmaker J.Nijdam, Akkrum
Plastic reclameschaatsje N.S.A. schaatsenmaker J.Nijdam, Akkrum
Plastic reclameschaatsje N.S.A. schaatsenmaker J.Nijdam, Akkrum: Lengte schaatsbuis 10,5cm

Akkrum

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina