Joost van Iperen

Categorie Schaatsenmaker
Naam Iperen, Joost van
Geboren Meerkerk / 13-10-1882
Overleden Meerkerk / 17-7-1956

Beschrijving

Willem van Iperen is een boerenzoon. Aangezien er voor Willem in de landbouw onvoldoende toekomst zit, gaat hij het smidsvak in en komt omstreeks 1870 als knecht bij Stravers in Meerkerk terecht, die een smederij heeft aan de Noordseweg. Omstreeks 1875 trouwt hij met een dochter van smid Stravers en neemt omstreeks 1880 de smederij van Stravers over. De vrouw van Stravers is een zuster van smid Govert van Merkerk uit Leerbroek.

Willem van Iperen maakt aanvankelijk krulschaatsen en Ameider klompen, later ook schoonrijschaatsen. De stapels worden gemaakt door wagenmaker Peet uit Meerkerk (een nazaat van deze Peet verzorgt later de reclame voor Grolsch: Vakmanschap is meesterschap, met houtkrullen).

’s Zomers worden de gesmede schenkels op een grote zandsteen geslepen. Daarvoor wordt speciaal iemand aangetrokken. De schenkels zijn vrij hoog ten opzichte van de stapel.

Een belangrijk product voor Van Iperen vormen de eigengemaakte rijwielen, die onder de naam Meerkerk op de markt gebracht worden.

De vrouw van Van Iperen heeft een kruidenierszaak. Hijzelf staat bekend als gebedsgenezer. Hij zou door gebed paarden genezen, die hoefpijn hebben. Volgens zijn kleinzoon haalde hij tijdens het gebed een steentje onder het hoefijzer vandaan.

Van Iperen heeft drie zonen, die alle drie eerst in de smederij meehelpen: Adrianus (geboren 1876) begint aan het eind van de vorige eeuw een eigen smederij in Schoonhoven. Joost (geboren 1882) helpt zijn vader omstreeks de eeuwwisseling vooral met het maken van de schaatsen. Joost van Iperen koopt in 1907/08 een smederij in de Tolstraat en legt zich daarna helemaal toe op het fietsenmaken. Zijn derde zoon, Cornelis (ca 1880) wordt omstreeks 1900 inrijder bij de autofabriek Spijker in Amsterdam. In 1912 gaat hij naar een sultan in Marokko, die twaalf Spijkers heeft gekocht. Door de WO-I komt hij in Engeland terecht, waar hij samen met een Engelsman in Londen een garage begint onder de naam Greenwood & Iperen. Hij is in Londen overleden.

In 1910 nemen Kommers en Van de Vegt de smederij van Van Iperen over. In 1930 bouwen Kommers en Van de Vegt een nieuwe smederij elders en wordt de oude smederij aan Jan van Zee verhuurt. Hij is de laatste smid in het pand aan de Noordseweg.

Na 1915 worden vooral Friese fabrieksschaatsen verkocht van Ruiter, Akkrum en Nooitgedagt, IJlst. Vaak worden de ijzers uit het hout genomen en wat ronder geslepen.

Zie ook Willem Coenraad van Iperen - Meerkerk

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Ameider klomp, Krulschaats, Schoonrijschaats
Vestigingsplaats Meerkerk
Periode 1880 - 1915

Merktekens

Merkteken schaatsenmaker W.C. v. IPEREN, MEERKERK

Fotogalerij

Ameiderklomp schaatsenmaker W.C. v .Iperen, Meerkerk
Ameiderklomp schaatsenmaker W.C. v .Iperen, Meerkerk
Merkteken schaatsenmaker W.C. v. IPEREN, MEERKERK
Merkteken schaatsenmaker W.C. v. IPEREN, MEERKERK

Meerkerk

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina