Lukas Kornelis Hoekstra

Categorie Schaatsenmaker
Naam Hoekstra, Lukas Kornelis
Geboren Wergea / 8-1-1880
Overleden Leeuwarden / 1966

Beschrijving

Lukas Hoekstra is een zoon van een kastelein. Hij is geen familie van A.K. Hoekstra. Hij behoort tot de katholieke gemeenschap in Wergea, terwijl A.K. Hoekstra hervormd is. Hoekstra werkt al als smidsknecht bij G.J. Pool, Bonne Lantinga sr. en Pieter Zwart. Hij verblijft van november 1905 tot mei 1911 in Jirnsum. Van 1911 tot 1921 is hij hospes in het verenigingsgebouw van de Rooms-Katholieke kerk van Wergea. Boven de deuropening hangt een bord met de tekst: ‘L.K. Hoekstra, Bierhuis Stalling Billiard.’ Hij is ook melkrijder. Tussendoor is hij smidsknecht bij Pieter Zwart. In oktober 1921laat hij het publiek in de Leeuwarder Courant weten, dat hij een smederij is begonnen, met onder andere 'frabricatie van schaatsijzers'. Het bedrijf bevindt zich aan het einde van de Nieuwe Hoek. Naast het normale smidswerk worden door L.K. Hoekstra ook schaatsen gemaakt, die hij voorziet van een eigen merkteken. De kwaliteit van zijn schaatsen moet goed geweest zijn: Sipke Castelein, één van de twee winnaars van de Elfstedentocht van 1933, rijdt die tocht op schaatsen van L.K. Hoekstra. Ook de destijds bekende korte baanrijder Barend van der Veen maakt gebruik van schaatsen van L.K. Hoekstra. De schaatshouten koopt hij bij ondermeer Herman Bijlsma, Abe Sinnema en de wagenmaker Jan Veenstra. Er zijn door Lukas Hoekstra, in minder gunstige tijden, door hem met tegenzin ijzers gemaakt voor de firma A.K. Hoekstra. Tot circa 1950 brengt hij schaatsen op de markt.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Gangbare Friese modellen, Houten noor, Veiligheidsschaats
Vestigingsplaats Nieuwe Hoek 15
Wergea
Periode 1925 - 1950
Reclame Etiketten

Merktekens

Merkteken schaatsenmaker L.K. Hoekstra, Warga

Fotogalerij

Veiligheidsschaats schaatsenmaker L.K. Hoekstra, Warga
Veiligheidsschaats schaatsenmaker L.K. Hoekstra, Warga Collectie Fries Scheepvaartmuseum, Sneek
Houten noor schaatsenmaker L.K. Hoekstra, Warga
Houten noor schaatsenmaker L.K. Hoekstra, Warga
Merkteken schaatsenmaker L.K. Hoekstra, Warga
Merkteken schaatsenmaker L.K. Hoekstra, Warga

Reclames

etiket L.K. Hoekstra
etiket L.K. Hoekstra
etiket L.K. Hoekstra
etiket L.K. Hoekstra
etiket L.K.Hoekstra Warga
etiket L.K.Hoekstra Warga
etiket L.K.Hoekstra Warga
etiket L.K.Hoekstra Warga

Wergea

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina