Noorderlicht merk - Onbekende verkoper

Categorie Schaatsenverkoper met eigen merk
Naam Noorderlicht merk - Onbekende verkoper

Produktie

Type schaats Friese Laagspringer
Periode circa 1935

Merktekens

Merkteken Noordelicht onbekende verkoper

Fotogalerij

Friese laagspringer onbekende verkoper

Reclames

Advertentie schaats met merkteken NOORDERLICHT
krant d.d. 16 december 1935

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina