Pål (Sme-Pålle) Johnsson

Categorie Schaatsenmaker
Naam Johnsson, Pål (Sme-Pålle)
Geboren Zweden / 1810
Overleden Zweden / 1883

Beschrijving

Pål Johnsson (1810 -1883), geboren en getogen in Kuggeboda (Zweden), wordt beschouwd als de grondlegger van de kuggebodaskridskor, een schaats , die niet zijn naam, maar die van het dorp kreeg. De echte kuggebodaschaats straalde een zekere elegantie uit, maar dankte zijn reputatie vooral aan de kwaliteit van het product.
Als landbouwer op schrale grond verbouwde Pål rogge, haver en aardappelen. Ook hij verdiende bij, niet alleen als smid, zoals de gewoonte was in de familie, maar eveneens als visser.
Pål Johnsson werd al tijdens zijn leven omschreven als de ‘wijdvermaarde maker van de zogenaamde kuggebodaschaatsen’, die hun legendarische eigenschappen dankten aan de verstaalde en holgeslepen schenkels.

Bron

Schaatshistorie.nl, pagina Schaatsen Scandinavië 1800-1850, Pål (Sme-Pålle) Johnsson, auteur Niko Mulder, 2021
English:
Schaatshistorie.nl, page Skates Scandinavian 1800-1850, Pål (Sme-Pålle) Johnsson, author Niko Mulder, 2021

Produktie

Vestigingsplaats Kuggeboda (Zweden)
Periode 1830 - 1880

Kuggeboda (Zweden)

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina