Paulus Borsje

Categorie Schaatsenmaker
Naam Borsje, Paulus
Geboren Hei- en Boeicop / 27-1-1883
Overleden Meerkerk / 8-11-1952

Beschrijving

Zoon van de smid Paulus Borsje (Groot-Ammers, 1860). Borsje sr. wordt in mei 1890 smid in Meerkerk. Omstreeks 1910 wordt Borsje jr. smid in de Tolstraat. Hij maakt vooral de ameider klomp met rechte schenkel en een koperen knop. Later na 1920 ook schoonrijschaatsen. Er zijn tot ongeveer 1930 nog schaatsen gemaakt. Hij maakt later gebruik van schaatsenstaal, waarin de Duitse hakschroef wordt gelegd.

De smederij annex winkel en woonhuis heeft P.Borsje laten bouwen in de twintiger jaren van de 20e eeuw aan de Tolstraat 21 te Meerkerk.
In 1953 doet de weduwe M. Borsje-Terlouw de smederij over aan T.P. (Teunis) Kleijn, die al in 1946 bij hem in dienst was.
Na de exploitatie door Teunis Kleijn is het geheel in handen gekomen van Zwijnenburg Mode, die de smederij en winkel bij zijn naastgelegen bedrijf betrok. De oorspronkelijke opzet bleef echter goed zichtbaar.
In 2014 is alles gesloopt om plaats te maken voor een geheel nieuw pand voor Zwijnenburg.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Paulus Diepenhorst, kleinzoon Paulus Borsje, 2019

Produktie

Type schaats Ameider klomp, Schoonrijschaats
Vestigingsplaats Tolstraat 21
Meerkerk
Periode 1880 - 1930

Merktekens

Afbeelding merkteken P.Borsje, Meerkerk

Fotogalerij

V.l.n.r. Teunis Kleijn, Paulus Borsje en Maaike Borsje-Terlouw
V.l.n.r. Teunis Kleijn, Paulus Borsje en Maaike Borsje-Terlouw Foto ca. 1950, genomen voor de smederij
Ameider klomp schaatsenmaker Paul Borsje, Meerkerk
Ameider klomp schaatsenmaker Paul Borsje, Meerkerk
Leerwerk Ameider klomp schaatsenmaker Paul Borsje, Meerkerk
Leerwerk Ameider klomp schaatsenmaker Paul Borsje, Meerkerk
Merkteken schaatsenmaker Paul Borsje, Meerkerk
Merkteken schaatsenmaker Paul Borsje, Meerkerk
Schoonrijschaatsen schaatsenmaker Paul Borsje, Meerkerk
Schoonrijschaatsen schaatsenmaker Paul Borsje, Meerkerk
Merkteken schaatsenmaker Paul Borsje, Meerkerk
Merkteken schaatsenmaker Paul Borsje, Meerkerk
Zwijnenburg Mode in voormalig pand smederij P. Borsje in 2014
Foto 2014: Zwijnenburg Mode in voormalig pand smederij P. Borsje. De dubbele deur links was de toegang tot de smederij, het rechter kozijn was oorspronkelijk een winkeldeur met etalageraam. Het pand is in 2014 gesloopt.
Hazina Borsje voor de winkel schaatsenmaker P. Borsje, Meerkerk
Hazina Borsje voor de winkel schaatsenmaker P. Borsje, Meerkerk Foto ca.1930-1935. Hazina is de jongste dochter van P. Borsje.
Hazina Diepenhorst-Borsje op de schaats, rechts op de foto
Hazina Diepenhorst-Borsje op de schaatsen van haar vader, rechts op de foto Foto uit 1976. Hazina is dan 65 jaar.
Diploma hoefsmid P.Borsje Meerkerk d.d. 4 december 1919
Diploma hoefsmid P.Borsje Meerkerk d.d. 4 december 1919 Afmeting: 9x14cm

Meerkerk

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina