Pieter Pieterse

Categorie Schaatsenmaker
Naam Pieterse, Pieter
Geboren Ter Aar / 15-10-1829
Overleden Ter Aar / 25-11-1905

Beschrijving

Pieter Pieterse is een zoon van de smid Johannes (Jan) Pieterse uit Ter Aar en een broer van de schaatsenmakende smid Johannes Pieterse uit Langeraar. Pieter Pieterse maakt op bestelling goed gesmede schaatsen. Zijn achterkleinkinderen leren op zijn schaatsen het schaatsenrijden.

De vader van Jacobus Pieterse uit Noorden, Marinus Pieterse, is ook een broer van Johannes en Pieter Pieterse. Hun vader Johannes (Jan) is geboren in 1799 in Ter Aar.

Hein Pieterse uit Langeraar is dus een neef van Jacobus Pieterse uit Noorden.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Krulschaats, Zuid-Hollands-Friese schaats
Vestigingsplaats Ter Aar
Periode 1830 - 1900

Merktekens

Mertkteken schaatsenmaker Pieter Pieterse, Ter Aar
Mertkteken schaatsenmaker Pieter Pieterse, Ter Aar

Fotogalerij

Krulschaats schaatsenmaker Pieter Pieterse, Ter Aar
Krulschaats schaatsenmaker Pieter Pieterse, Ter Aar
Krulschaats schaatsenmaker Pieter Pieterse, Ter Aar
Krulschaats schaatsenmaker Pieter Pieterse, Ter Aar
Merkteken Krulschaats schaatsenmaker Pieter Pieterse, Ter Aar
Merkteken Krulschaats schaatsenmaker Pieter Pieterse, Ter Aar
Schaatsen schaatsenmaker Pieter Pieterse, Ter Aar
Schaatsen schaatsenmaker Pieter Pieterse, Ter Aar
Schaatsen schaatsenmaker Pieter Pieterse, Ter Aar
Schaatsen schaatsenmaker Pieter Pieterse, Ter Aar
Merkteken schaatsen schaatsenmaker Pieter Pieterse, Ter Aar
Merkteken schaatsen schaatsenmaker Pieter Pieterse, Ter Aar

Ter Aar

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina