Pieter Schakel

Categorie Schaatsenmaker
Naam Schakel, Pieter
Geboren Polsbroek / 8-4-1864
Overleden Schoonhoven / 28-1-1934

Beschrijving

Piet is een zoon van de smid en schaatsenmaker Dirk Schakel. Vermoedelijk neemt hij de smederij van zijn vader over in 1893 als hij in het huwelijk treedt met Klazina Heijkoop uit Polsbroek. Piet is een jongere broer van Cornelis uit Benschop (Polsbroekerdam). Hij maakt schaatsen in grote aantallen. De Schakel-schaatsen uit Polsbroek raken zeer bekend.
In de Schoonhovensche Courant van zaterdag 19 januari 1895 wordt door P. Schakel geadverteerd met ‘Schakel’s beroemde Schaatsen’.

Er komt bij hem een aantal knechten in dienst. De volgende zijn bekend: Hendrikus van de Boer (1894-1895) uit Waddinxveen, die vervolgens naar Ede gaat, Pieter Gijsbertus Loendersloot uit Gouderak (1897-1899), Herman IJzerman (1898) uit Kamperveen, die later in Brandwijk smid wordt, Jan van Bemmel uit Vianen (1899) en Willem Pie-ter van Driel uit Ooltgensplaat (1900).

In de smederij vormen de schaatsen waarschijnlijk een hoofdproduct. In een advertentie van zijn oudere broer Dirk Schakel uit Schoonhoven op 1 januari 1908 in de Schoonhovensche Courant wordt gesproken van de Fabriek P. Schakel, Polsbroek. Op een reclamebord boven de ingang van de smederij wordt gesproken van ‘Schaatsenfabriek’.


In maart 1909 vertrekken de Schakels met hun drie kinderen naar Dordrecht en neemt zijn neef Jan, zoon van Cornelis Schakel uit Benschop de smederij over.
In Dordrecht staat hij ingeschreven als rijwielhandelaar. In oktober 1909 vertrekt de familie Schakel al weer uit Dordrecht en vestigt zich dan in Schoonhoven, eveneens als rijwielhersteller en -handelaar. Wat hem in Dordrecht niet lukte, speelt hij in Schoonhoven wel klaar. De rijwielzaak van Schakel wordt langzamerhand uitgebouwd tot een garage. In 1929 wordt de zaak overgenomen door zijn neef Aart uit Benschop, zoon van Cornelis Schakel, die er een welvarend garagebedrijf van maakt, dat nu nog steeds bestaat.

Piet werkt na 1929 nog in loondienst bij Aart in de boekhouding. Hij stond bekend als een consciëntieus man. Later wordt de boekhouding overgenomen door een dochter van Aart.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Hanenkamschaats, Ouderkerker schaats, Zuid-Hollands-Friese schaats
Vestigingsplaats Dorp 47, 3415 PB
Polsbroek
Periode 1893 - 1909

Merktekens

Afbeelding merkteken P. Schakel Polsbroek
Afbeelding merkteken P. Schakel Polsbroek
Afbeelding merkteken P. Schakel Polsbroek
Afbeelding merkteken P. Schakel Polsbroek

Fotogalerij

Foto Smederij en schaatsenfabriek Pieter Schakel
Smederij en schaatsenfabriek van Pieter Schakel. Hij staat rechts van het paard.
Foto bord boven de deur: Smederij en Schaatsenfabriek P.Schakel
Foto bord boven de deur: Smederij en Schaatsenfabriek P.Schakel
Foto pand voormalige smederij en schaatsenfabriek Pieter Schakel
Foto pand voormalige smederij en schaatsenfabriek Pieter Schakel Streetview foto Google, oktober 2009
Schaatsen schaatsenmaker P.Schakel, Polsbroek
Schaatsen schaatsenmaker P.Schakel, Polsbroek
Detail schaatsen schaatsenmaker P.Schakel, Polsbroek
Detail schaatsen schaatsenmaker P.Schakel, Polsbroek
Hanenkamschaatsen schaatsenmaker P.Schakel, Polsbroek
Hanenkamschaatsen schaatsenmaker P.Schakel, Polsbroek
Detail hanenkamschaatsen schaatsenmaker P.Schakel, Polsbroek
Detail hanenkamschaatsen schaatsenmaker P.Schakel, Polsbroek
Schaatsen schaatsenmaker P.Schakel, Polsbroek
Schaatsen schaatsenmaker P.Schakel, Polsbroek
Detail schaatsen schaatsenmaker P.Schakel, Polsbroek
Detail schaatsen schaatsenmaker P.Schakel, Polsbroek
Schaatsen schaatsenmaker P. Schakel, Polsbroek
Schaatsen schaatsenmaker P. Schakel, Polsbroek
Merkteken schaatsen schaatsenmaker P. Schakel, Polsbroek
Merkteken schaatsen schaatsenmaker P. Schakel, Polsbroek
Ouderkerkerschaats schaatsenmaker P. Schakel, Polsbroek
Ouderkerkerschaats schaatsenmaker P. Schakel, Polsbroek
Zuid-Hollands-Friese schaats schaatsenmaker P. Schakel, Polsbroek
Zuid-Hollands-Friese schaats schaatsenmaker P. Schakel, Polsbroek
Zuid-Hollands-Friese schaats schaatsenmaker P. Schakel, Polsbroek
Zuid-Hollands-Friese schaats schaatsenmaker P. Schakel, Polsbroek

Reclames

Advertentie 1894 schaatsenmaker P. Schakel, Polsbroek
Advertentie schaatsenmaker P. Schakel, Polsbroek Schoonhovensche Courant 6 januari 1894
Advertentie 1895 schaatsenmaker P. Schakel, Polsbroek
Advertentie schaatsenmaker P. Schakel, Polsbroek Schoonhovensche Courant 2 februari 1895

Polsbroek

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina