Pieter Sybren Zwart

Categorie Schaatsenmaker
Naam Zwart, Pieter Sybren
Geboren Wirdum Fr / 28-3-1879
Overleden Wergea / 5-9-1949

Beschrijving

Pieter Zwart is een boerenzoon die het schaatsenmaken heeft geleerd bij G. Pool in Wergea en bij G.S. Ruiter in Akkrum. In juni 1904 begint hij een eigen smederij aan de Nieuwe Hoek en maakt hij mogelijk uitsluitend schaatsijzers voor de firma Hoekstra in Wergea. In 1912 laat hij een nieuwe smederij bouwen aan de overzijde van de straat aan de Leeuwarderweg. Hier maakt hij bij overeenkomst schaatsijzers voor A.K. Hoekstra. De houten voor zijn schaatsen worden geleverd door onder anderen A.K. Hoekstra te Wergea, G. van der Schaaf uit Nijehaske en door A. de Vries uit Goutum. In 1933 nemen zijn zonen Sybren en Klaas Zwart het bedrijf van hun vader over.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Friese schaats, Gangbare Friese modellen, Veiligheidsschaats
Vestigingsplaats Nieuwehoek, Leeuwarderweg
Wergea
Periode 1912 - 1933
Reclame Catalogi, Etiketten

Merktekens

Afbeelding merkteken P.S.Zwart Wergea
(in een kader)
Afbeelding merkteken P.S.Zwart Wergea
(WARGA in een kader onder ZWART)
Merkteken schaatsenmaker P.S. Zwart, Warga

Fotogalerij

Veiligheidsschaats schaatsenmaker P.S. Zwart, Warga
Veiligheidsschaats schaatsenmaker P.S. Zwart, Warga
Merkteken Veiligheidsschaats schaatsenmaker P.S. Zwart, Warga
Merkteken Veiligheidsschaats schaatsenmaker P.S. Zwart, Warga
Friese schaats schaatsenmaker P.S. Zwart, Warga
Friese schaats schaatsenmaker P.S. Zwart, Warga
Merkteken Friese schaats schaatsenmaker P.S. Zwart, Warga
Merkteken Friese schaats schaatsenmaker P.S. Zwart, Warga

Reclames

etiket voor schaatsen P.S.Zwart
etiket voor schaatsen P.S.Zwart
Advertentie 1927 schaatsenmaker P.S. Zwart, Warga
Advertentie schaatsenmaker P.S. Zwart, Warga Leeuwarder Courant d.d. 20 december 1927

Wergea

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina