Taeke Faber

Categorie Schaatsenmaker
Naam Faber, Taeke
Geboren Beetsterzwaag / 21-4-1872
Overleden Nijmegen / 17-11-1944

Beschrijving

Taeke Faber is een zoon van Gerke Faber (1838), die in de tweede helft van de 19e eeuw een smederij begint in Beetsterzwaag. Rond 1905 neemt Tae­ke het bedrijf aan de Hoofdstraat 77 van zijn vader over. Aanvankelijk worden er schaatsen gemaakt als nevenproduct, maar na 1910 wordt het maken van schaatsen belangrijker. In december 1910 koopt hij schaatsensmid Bor van Apeldoorn (Amersfoort, 1864 – Beetsterzwaag, 1938) weg bij de firma G.S. Ruiter te Akkrum. Zijn schaatsen worden bekroond op tentoonstellingen in Stadskanaal (1912), Meppel (1912) en Den Haag (1913). In mei 1913 komen schaatshoutmaker Koert Hobbes van der Schaaf uit Oudeschoot en diens zoon Marten van der Schaaf uit Akkrum bij Taeke Faber werken. In 1917 volgt schaatsensmid Pieter de Jong (1878) vanuit Muntendam. In 1918 komt Klaas Hobbes van der Schaaf (een broer van Koert) en zijn zoon Gerrit van der Schaaf versterking brengen. Het leerwerk wordt waarschijnlijk geleverd door schoenmaker J. de Proost uit Beetsterzwaag.

Er worden veel en goede schaatsen gemaakt. Faber verkoopt aan onder andere groothandel firma Ree­sink & Co. uit Zutphen. In februari 1919 vertrekt Taeke Faber naar Apeldoorn, waar hij een boerderij begint. De schaatsenmakerij wordt met personeel en al verkocht aan timmerman Fokke Fokkema.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

De Fabertjeskrant
De Faberstichting deel 1: Het uitgebreide Faber verjhaal

Produktie

Type schaats Friese doorloper, Gangbare Friese modellen, Houten noor, Krulschaats, Schaats op pootjes, Vissering-Ruiter of Koniginneschaats, Waddinxveense schaats
Vestigingsplaats Hoofdstraat
Beetsterzwaag
Periode 1905 - 1919
Reclame Catalogi, Etiketten

Merktekens

Merkteken schaatsmaker T.Faber Beesterzwaag
Merkteken Friese doorloper Schaatsenmaker T. Faber, Beetsterzwaag

Fotogalerij

Foto Taeke Faber, (1872-1944)
Taeke Faber, (1872-1944)
De hoefstal van schaatsenmaker T. Faber, Beetsterzwaag
De hoefstal van schaatsenmaker T. Faber, Beetsterzwaag
De smederij van schaatsenmaker T. Faber, Beetsterzwaag
De smederij van schaatsenmaker T. Faber, Beetsterzwaag. Het witte gebouw achteraan, ca. 2015
De smederij van schaatsenmaker T. Faber, Beetsterzwaag.
De smederij van schaatsenmaker T. Faber, Beetsterzwaag. Ca. 2015
Waddinxveense schaats schaatsenmaker T. Faber, Beesterzwaag
Waddinxveense schaats schaatsenmaker T. Faber, Beesterzwaag met merkteken T. Faber en schaatsenverkoper A.J. Stallinga, Leiden
Merkteken verkoper en schaatsenmaker A.J.Stallinga Leiden en T.Faber Beesterzwaag
Merkteken verkoper en schaatsenmaker A.J.Stallinga Leiden en T.Faber Beesterzwaag
Houten noor schaatsenmaker T. Faber, Beetsterzwaag
Houten noor schaatsenmaker T. Faber, Beetsterzwaag
Koninginneschaats schaatsenmaker T. Faber, Beetsterzwaag
Koninginneschaats schaatsenmaker T. Faber, Beetsterzwaag
Krulschaats Schaatsenmaker T. Faber, Beetsterzwaag
Krulschaats Schaatsenmaker T. Faber, Beetsterzwaag
Merkteken Krulschaats Schaatsenmaker T. Faber, Beetsterzwaag
Merkteken Krulschaats Schaatsenmaker T. Faber, Beetsterzwaag
Friese doorloper Schaatsenmaker T. Faber, Beetsterzwaag
Friese doorloper Schaatsenmaker T. Faber, Beetsterzwaag
Merkteken Friese doorloper Schaatsenmaker T. Faber, Beetsterzwaag
Merkteken Friese doorloper Schaatsenmaker T. Faber, Beetsterzwaag

Reclames

Etiket schaatsenmaker T. Faber, Beetsterzwaag
Etiket schaatsenmaker T. Faber, Beetsterzwaag

Beetsterzwaag

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina