Thomas Jacob Faber

Categorie Schaatsenmaker
Naam Faber, Thomas Jacob
Geboren IJlst / 26-11-1825
Overleden IJlst / 28-6-1886

Beschrijving

Thomas Faber is een zoon van de grofsmid en schaatsenmaker Jacob Thomas Faber. Op 12 mei 1849 richt Thomas een schaatsenfabriek op. In een advertentie in de Leeuwarder Courant van 26 januari 1855 maakt hij bekend dat zijn schaatsen te herkennen zijn aan de initialen TF. Blijkbaar maakt hij schaatsen in flink aantal, want in dezelfde advertentie maakt hij ook melding van een aantal verkoopadressen: G. Keizer te Franeker, S. Fockens te Harlingen, S. Boonstra te Raerd, P. Brouwer te Workum, D.W. Ipma te Makkum en S. Oosterbaan en Ringnerus te Bolsward. Hij neoemt zich dan ‘Mr. Grof- en Schaatsensmid’.

In de Leeuwarder Courant van 14 december 1860 wordt door de IJlster notaris A.W. Nauta ‘een prompte Huizing en Smederij, met Voorerf, aan het vaarwater de Geeuw te IJlst, ged. In gebruik bij Thomas Faber’ te koop aangeboden. Notaris Nauta is de vader van de IJlster schaatsenmaker Heero Nauta (1841-1923). Na de dood van Thomas Faber wordt het bedrijf door zijn vrouw voortgezet.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001
Aad van den Ouweelen, 2019

Produktie

Type schaats Friese schaats, Groninger schaats
Vestigingsplaats Popmawal
IJlst
Periode 1849 - 1886

Merktekens

Merkteken schaatsenmaker T.J. Faber, IJlst
(voor op het schaatsijzer)
Merkteken schaatsenmaker T.J. Faber, IJlst

Fotogalerij

Schaatsen schaatsenmaker T.J. Faber, IJlst
Schaatsen schaatsenmaker T.J. Faber, IJlst
Friese schaatsen schaatsenmaker T.J. Faber, IJlst
Friese schaatsen schaatsenmaker T.J. Faber, IJlst
Handgeschreven naam schaatsenmaker T.J. Faber, IJlst
Handgeschreven naam schaatsenmaker T.J. Faber, IJlst
Merkteken T.J. Faber, IJlst
Merkteken T.J. Faber, IJlst
Friese schaats merkteken T.F. schaatsenmaker T.J. Faber, IJlst
Friese schaats schaatsenmaker T.J. Faber, IJlst merkteken T.F. voor op het schaatsijzer
Merkteken schaatsenmaker T.J. Faber, IJlst
Merkteken schaatsenmaker T.J. Faber, IJlst
Groninger schaats schaatsenmaker T.Faber Ylst
Groninger schaats schaatsenmaker T.Faber Ylst
Merkteken Groninger schaats schaatsenmaker T.Faber Ylst
Merkteken Groninger schaats schaatsenmaker T.Faber Ylst

Reclames

Advertentie 1855 schaatsenmaker T.J. Faber, IJlst
Advertentie schaatsenmaker T.J. Faber, IJlst Leeuwarder Courant d.d. 26 januari 1855
Advertentie 1888 schaatsenmaker wed. T. Faber, IJlst
Advertentie schaatsenmaker wed. T. Faber, IJlst De Maasbode d.d. 14 december 1888
Advertentie 1890 schaatsenmaker wed. T. Faber, IJlst
Advertentie schaatsenmaker wed. T. Faber, IJlst Het Nieuws van den dag d.d. 1 december 1890

IJlst

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina