Willem George Terberg

Categorie Schaatsenmaker
Naam Terberg, Willem George
Geboren Benschop / 26-8-1884
Overleden Benschop / 24-9-1972

Beschrijving

Willem George is een zoon van de smid Johannes Bernardus Terberg die zich in 1869 in Benschop had gevestigd. De smederij aan de Benschopper Wetering, thans Dorp ZZ 177, heeft in 1891 een verbouwing ondergaan. In 1905 neemt zoon Willem George de smederij van zijn vader over. Van Willem George is bekend dat hij schaatsen maakte van een Zuid-Hollands-Fries model. Het is heel wel mogelijk dat ook zijn vader al schaatsen maakte.

Willem George is smid in hart en nieren. Als hij na de oorlog zijn smederij voortzet, beginnen zijn zoons zich toe te leggen op de carrosserie-bouw. Daartoe verbouwen ze oude legervoertuigen. De oude smederij wordt in 1954 grotendeels afgebroken en er wordt een dubbel woonhuis gebouwd. Aan de achterzijde blijft een werkplaats intact waar Willem George nog lange tijd smidswerk verricht. Zijn zonen en dochters weten het bedrijf langzamerhand tot de autofabriek Terberg Benschop bv te ontwikkelen. Het bedrijf telt meer dan 200 werknemers. Het is nog steeds voor 100% een familiebedrijf.

In de fabriek worden zandkippers, zware vrachtwagens en speciale trekkers voor het havenbedrijf vervaardigd.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Hartschaats, Krulschaats, Zuid-Hollands-Friese schaats
Vestigingsplaats Benschopper Wetering ZZ (nu Dorp ZZ)
Benschop
Periode 1905 - 1925

Merktekens

Merkteken schaatsenmaker W.G.Terberg, Benschop
Merkteken schaatsenmaker W.G.Terberg, Benschop

Fotogalerij

Hartschaats schaatsenmaker W.G.Terberg, Benschop
Hartschaats schaatsenmaker W.G.Terberg, Benschop
Detail hartschaats schaatsenmaker W.G.Terberg, Benschop
Detail hartschaats schaatsenmaker W.G.Terberg, Benschop
Merkteken hartschaats schaatsenmaker W.G.Terberg, Benschop
Merkteken hartschaats schaatsenmaker W.G.Terberg, Benschop
Hartschaats schaatsenmaker W.G.Terberg, Benschop
Hartschaats schaatsenmaker W.G.Terberg, Benschop
Detail hartschaats schaatsenmaker W.G.Terberg, Benschop
Detail hartschaats schaatsenmaker W.G.Terberg, Benschop
Merkteken hartschaats schaatsenmaker W.G.Terberg, Benschop
Merkteken hartschaats schaatsenmaker W.G.Terberg, Benschop
Hartschaats schaatsenmaker W.G.Terberg, Benschop
Hartschaats schaatsenmaker W.G.Terberg, Benschop
Hartschaats schaatsenmaker W.G.Terberg, Benschop
Hartschaats schaatsenmaker W.G.Terberg, Benschop

Benschop

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina