Yde Riemersma

Categorie Schaatsenmaker
Naam Riemersma, Yde
Geboren Workum / 8-1-1878
Overleden Leeuwarden / 11-11-1948

Beschrijving

Yde Riemersma is zoon van arbeider Jelle Riemersma uit Workum. Yde wordt smid, waarschijnlijk, eerst in Friesland en later aan de Nieuwehaven in Edam. Waarschijnlijk heeft hij het schaatsen maken in Friesland geleerd.

Op 5 december 1925 adverteert hij in de Provinciale Noordhollandsche Courant met:

'Schaatsen, Groote voorraad in verschillende modellen - Alles eigen fabrikaat.

Aanbevelend. Y. Riemersma Edam.

Waarschuwing!! Er worden schaatsen aangeboden van Duitsch fabrikaat, onder de merken "Friesche Schaats", "Wargaster Schaats", "IJlster Schaats", enz. Waar het bekend is dat de schaatsen van Friesch Fabrikaat over de geheel wereld als de BESTE worden erkend, LETTE MEN ER WEL OP, DAT DE SCHAATSEN VAN ONDERGETEEKENDE STEEDS VOORZIEN ZIJN VAN EIGEN MERK. Y. RIEMERSMA & EDAM.'

In januari 1929 volgt een soortgelijke advertentie.

Tussen 1915 en 1931 zat hij voor de RK Staatspartij in de gemeenteraad van Edam. In november 1940 werd' wegens ongesteldheid' de electrische smederij en rijwielhandel van IJ. Riemersma te koop aangeboden. Riemersma was ook een verdienstelijk dammer.

In de praktijk staat de naamplaats Edam niet in het merkstempel genoemd.

Bron

Jitse Hotsma, Wim Molenveld, Museum Lambert Melisz (KD-27, Bijlage, pag. 7)
Wouter Groot, 2024

Produktie

Type schaats Gangbare Friese modellen, Schoonrijschaats
Vestigingsplaats Nieuwehaven
Edam
Periode 1920 - 1930

Merktekens

Fotogalerij

Schoonrijschaatsen schaatsenmaker IJ. Riemersma, Edam
Schoonrijschaatsen schaatsenmaker IJ. Riemersma, Edam
Merkteken Schoonrijschaatsen schaatsenmaker IJ. Riemersma, Edam
Merkteken Schoonrijschaatsen schaatsenmaker IJ. Riemersma, Edam

Edam

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina