Cornelis Livius Nauta

Categorie Schaatsenmaker
Naam Nauta, Cornelis Livius
Geboren Heeg / 15-2-1887
Overleden Heeg / 17-1-1959

Beschrijving

Cornelis Nauta is een zoon van de smid en schaatsenmaker A.W. Nauta. Hij neemt het bedrijf van zijn vader in 1917 over. Hij maakt dan al enkele jaren schaatsen. Een neef van hem is Rink Nauta uit IJlst, ook een bekend schaatsenmaker.

Het staal wordt ‘onversneden’ uit Remscheid-Solingen geïmporteerd in grote hoeveelheden, zodat er een flinke productie kan worden geleverd. Er wordt ook wel Engels staal gebruikt, maar dat is doorgaans harder waardoor het eerder splintert. Per jaar worden er circa 8.000 tot 10.000 paar gemaakt. Een tijdlang is Gerbend Groenveld uit IJlst de schaatshoutmaker. Groenveld brengt ook onder eigen naam schaatsen op de markt. Een zekere Jentsje ‘Ambacht’ vijlt de puntjes die aan de ijzers worden gesmeed, evenals de drie streepjes in de rug en de hak. Hij verdient ƒ 0,05 per uur.

De schaatsen worden verkocht aan onder andere een verffabriek in Zaandam, een smid in Hoogezand en de firma Summum in Den Haag. Laatstgenoemde maakt zelf fietsbanden en C.L. Nauta koopt als wederdienst dan wel eens honderd fietsbanden, aangezien hij ook in fietsen handelt. Na zijn dood in 1959 wordt de schaatsenfabricage gestopt.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Aluminium schaats, Friese doorloper, Friese schaats, Gangbare Friese modellen, Schoonrijschaats
Vestigingsplaats Heeg
Periode 1917 - 1959
Reclame Etiketten

Merktekens

Afbeelding merkteken C.L.Nauta, Heeg
Merkteken schaatsenmaker C.L. Nauta, Heeg
Merkteken TWEE OGEN schaatsenmaker C.L.Nauta, Heeg
Merkteken Populair schaatsenmaker C.L. Nauta, Heeg

Fotogalerij

Houten Kunsrijschaats schaatsenmaker C.L.Nauta Heeg
Houten Kunsrijschaats schaatsenmaker C.L.Nauta Heeg met etiket Nederlansch Fabrikaat
Merkteken Populair Houten Kunsrijschaats schaatsenmaker C.L.Nauta Heeg
Merk Populair op Houten Kunsrijschaats schaatsenmaker C.L.Nauta Heeg
Doorloper schaatsenmaker C.L.Nauta Heeg
Doorloper schaatsenmaker C.L.Nauta Heeg
Merkteken doorloper schaatsenmaker C.L.Nauta Heeg
Merkteken doorloper schaatsenmaker C.L.Nauta Heeg
Friese schaats merkteken TWEE OGEN doorloper schaatsenmaker C.L.Nauta Heeg
Friese schaats merkteken TWEE OGEN doorloper schaatsenmaker C.L.Nauta Heeg
Aluminium schaats merkteken TWEE OGEN schaatsenmaker C.L.Nauta, Heeg
Aluminium schaats merkteken TWEE OGEN schaatsenmaker C.L.Nauta, Heeg
Merkteken TWEE OGEN aluminium schaats schaatsenmaker C.L.Nauta, Heeg
Merkteken TWEE OGEN aluminium schaats schaatsenmaker C.L.Nauta, Heeg
Schoonrijschaats SUMMUM FRYSLAN schaatsenmaker C.L. Nauta, Heeg
Schoonrijschaats SUMMUM FRYSLAN schaatsenmaker C.L. Nauta, Heeg
Merkteken schaatsenmaker C.L. Nauta, Heeg
Merkteken SUMMUM FRYSLAN schaatsenmaker C.L. Nauta, Heeg
Friese schaats SUMMUM FRYSLAN schaatsenmaker C.L. Nauta, Heeg
Friese schaats SUMMUM FRYSLAN schaatsenmaker C.L. Nauta, Heeg
Schaats schaatsenmaker C.L.Nauta, Heeg
Schaats schaatsenmaker C.L.Nauta, Heeg Westlands schaatsmuseum
Etiket schaats schaatsenmaker C.L.Nauta, Heeg
Etiket schaats schaatsenmaker C.L.Nauta, Heeg Westlands schaatsmuseum
Friese doorloper TWEE OGEN schaatsenmaker C.L.Nauta Heeg
Friese doorloper TWEE OGEN schaatsenmaker C.L.Nauta Heeg
Merkteken Friese doorloper TWEE OGEN schaatsenmaker C.L.Nauta Heeg
Merkteken Friese doorloper TWEE OGEN schaatsenmaker C.L.Nauta Heeg
Friese schaats schaatsenmaker C.L.Nauta, Heeg
Friese schaats schaatsenmaker C.L.Nauta, Heeg met etiket NOORDPOOL schaatsen
Etiket NOORDPOOL SCHAATS Friese schaats schaatsenmaker C.L.Nauta, Heeg
Friese schaats schaatsenmaker C.L.Nauta, Heeg met etiket NOORDPOOL SCHAATS
Houten schaats schaatsenmaker C.L.Nauta, Heeg
Houten schaats schaatsenmaker C.L.Nauta, Heeg
Etiket Houten schaats schaatsenmaker C.L.Nauta, Heeg
Etiket Houten schaats schaatsenmaker C.L.Nauta, Heeg

Reclames

etiket SUMMUM voor schaatsen C.L.Nauta Heeg
etiket SUMMUM voor schaatsen C.L.Nauta Heeg
etiket voor schaatsen C.L.Nauta Heeg
etiket voor schaatsen C.L.Nauta Heeg
etiket voor schaatsen C.L.Nauta Heeg
etiket voor schaatsen C.L.Nauta Heeg
etiket voor schaatsen C.L.Nauta Heeg
etiket voor schaatsen C.L.Nauta Heeg
etiket voor schaatsen C.L.Nauta Heeg
etiket voor schaatsen C.L.Nauta Heeg Westlands schaatsmuseum
Etiket NOORDPOOL schaatsen schaatsenmaker C.L.Nauta, Heeg
Etiket NOORDPOOL schaatsen schaatsenmaker C.L.Nauta, Heeg
Advertentie 1920 schaatsenmaker C.L. Nauta, Heeg
Advertentie schaatsenmaker C.L. Nauta, Heeg Leeuwarder Courant d.d. 8 januari 1920

Heeg

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina