Windwijzer schaatser en slede

Plaats Drachten, Nederland
Kunstenaar Arnold van Ittersum
Datum onthulling 2012

Beschrijving

Beschrijving: Schaatser in boerenkiel, duwt slede met waren.

Achtergrond informatie: 

De schaatser op dit huis komt voort uit de passie van het echtpaar Bijlsma voor schaatsen. H. Bijlsma is medeoprichter van stichting Schaatsseizoen en heeft vele boeken geschreven en lezingen gehouden over schaatsen. Is een kenner van het boek: Hans Brinker en de zilveren schaatsen.

De windwijzer is gemaakt door Arnold van Ittersum, over de inspiratie voor de windwijzer schrijft hij: "De afbeelding van ...de windwijzer is een beetje van mijzelf en een beetje van René Diekstra. De schaatser (man) is min of meer de zelfde als de windwijzer van het Hindelooper museum. Uit het boekje van Diekstra dus. Daar heb ikzelf een slee met bagage bij getekend, afgekeken van 17e  eeuwse schilderijen.2

De windwijzer is geïnspireerd door de afbeelding op bladzijde 16 van het boek Winteraerdigheden, Winter naerigheden  van René Diekstra (1985). René Diekstra haalde zijn inspiratie waarschijnlijk van 'Oude houtgravure van IJsgezicht. “Op het ijs” naar schilderij van Adolphe Dillens (1821-1877)3. Komt uit Katholieke Illustratie, 1880'.4

Er is nog een exemplaar van deze windwijzer gemaakt voor R. Kalee.5

Locatie

Op het huis Fonejacht 6 (Yn Streken) in Drachten.

Precieze locatie via Google maps: Schaatsbeelden in de openbare ruimte

Windwijzers met schaatsen:

GPS: 53.09857, 6.06053

Bron

  1. Informatie vam Hedman Bijlsma (kerstkaart 2012 en email 22-03-2020)
  2. Email van A. van Ittersum aan C. van Staaveren d.d. 24-03-2020
  3. Echte Winters: Het winterlandschap in de 19e eeuw, Sebastian Coebelens, Michel Plomp en Pieter Roelofs, 2015 THOTH/Teylersmuseum p16/17
  4. JanBazen.nl: Houtgravure van ijsgezicht Gravure is verkocht en info niet meer op de site beschikbaar
  5. Hedman Bijlsma, Arnold van Ittersum, R. Kalee en C. van Staaveren zijn allen begunstigers van Verzamelkring de Poolster

Fotogalerij

Windwijzer schaatser met slede - Drachten
Foto: C. van Staaveren (16-03-2020)
Windwijzer schaatser met slede - Drachten
Foto: C. van Staaveren (16-03-2020)
Windwijzer schaatser met slede - Drachten
Foto: C. van Staaveren (16-03-2020)

Drachten

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina