Windwijzers Schaatsend echtpaar

Plaats Hindeloopen, Nederland
Kunstenaar Arnold van Ittersum
Datum onthulling 1997

Beschrijving

Beschrijving:

IJzeren windwijzer. Figuur van een schaatsend echtpaar in ruimvallende kleding (vrouw in lange rok, man in pofbroek) van de zijkant gezien. De figuur is uitgesneden uit plaat en is bevestigd op een ijzeren pijl.

Achtergrond informatie: 

Ter gelegenheid van het 75 jarig (1997) bestaan van de IJsclub Eensgezindheid in IJsselmuiden heeft Arnold van Ittersum de windwijzer ontworpen en gemaakt. De windwijzer is toen geplaatst op het nieuwe ijsclubgebouw.

Baan en gebouw zijn in het najaar 1997 verplaatst naar de Oosterholtseweg. Een vijftal jaren later is de windwijzer vernield en heeft hij een zelfde soort weer nieuw gemaakt en geholpen weer op het dak te plaatsen. Het verschil zit hem in de pijl. Dit was eerst een platte strip, in latere versies is een buis gebruikt.

De woningbouwdrift in IJsselmuiden is groot, want een jaar of vijf geleden is het hele spul weer een ruime 500 meter (naar Trekvaart 141) opgeschoven. Op dit nieuwe gebouw is de windwijzer verdwenen.

Eenzelfde wind wijzer heeft Arnold op 20 april 2013 geschonken aan het Hinderlooper schaatsmuseum ter gelegenheid van het 30 jarig bestaan. Deze windwijzer prijkt op een lange stok op het terras. De Hindelooper windvaan  heeft de zelfde afbeelding1, maar eigenaar Gauke Bootsma heeft hem met allerlei kleuren verfraaid2.

De windwijzer is geïnspireerd door de afbeelding op bladzijde 16 van het boek Winteraerdigheden, Winter naerigheden  van René Diekstra (1985). René Diekstra haalde zijn inspiratie waarschijnlijk van 'Oude houtgravure van IJsgezicht. “Op het ijs” naar schilderij van Adolphe Dillens (1821-1877)3. Komt uit Katholieke Illustratie, 1880'.4

Er is nog een exemplaar gemaakt voor een neef van Arnold.

Locatie

Plaatsen waar versie van windwijzer hebben gestaan:

  1. 1997- Clubgebouw Eensgezindheid, IJsselmuiden (1e versie)
  2. 1997- ±2002 Clubgebouw Eensgezindheid, IJsselmuiden, Oosterholtseweg (1e versie)
  3. ±2002- ±2014 Clubgebouw Eensgezindheid, IJsselmuiden, Oosterholtseweg (2e versie)
  4. 2014 Terras Eerste Friese Schaatsmuseum, Hindeloopen, Kleine Weide 1. (3e versie)

Precieze locatie via Google maps: Schaatsbeelden in de openbare ruimte

Windwijzers met schaatsen:

Schaatskunst in Hindeloopen:

GPS: 52.94185, 5.40063

Bron

  1. Kroniek Vrienden van het Schaatsmuseum 2014, p29, Een windvaan
  2. Kroniek Vrienden van het Schaatsmuseum 2019, p15, Ron Couwenhoven, Het geheim van het Elfstedenkruisje
  3. Echte Winters: Het winterlandschap in de 19e eeuw, Sebastian Coebelens, Michel Plomp en Pieter Roelofs, 2015 THOTH/Teylersmuseum p16/17
  4. JanBazen.nl: Houtgravure van ijsgezicht Gravure is verkocht en info is niet meer op de site beschikbaar
  5. Hedman Bijlsma, Gauke Bootsma. Arnold van Ittersum, René Diekstra en Ron Couwenhoven zijn allen begunstigers van de Verzamelking De Poolster

Fotogalerij

Windwijzer gemaakt door Arnold van Ittersum - 1e versie
Windwijzer gemaakt door Arnold van Ittersum - 1e versie Foto: Arnold van Ittersum
Windwijzer gemaakt door Arnold van Ittersum - 2e versie
Windwijzer gemaakt door Arnold van Ittersum - 2e versie Foto: Arnold van Ittersum
Windwijzer gemaakt door Arnold van Ittersum - 3e versie, geschilderd door Gauke Bootsma - Hindeloopen
Windwijzer gemaakt door Arnold van Ittersum - 3e versie, geschilderd door Gauke Bootsma Foto: C. van Staaveren (14-12-2019)
Windwijzer gemaakt door Arnold van Ittersum - 3e versie, geschilderd door Gauke Bootsma - Hindeloopen
Windwijzer gemaakt door Arnold van Ittersum - 3e versie, geschilderd door Gauke Bootsma Foto: C. van Staaveren (14-12-2019)
Windwijzer gemaakt door Arnold van Ittersum - 3e versie, geschilderd door Gauke Bootsma - Hindeloopen
Windwijzer gemaakt door Arnold van Ittersum - 3e versie, geschilderd door Gauke Bootsma Foto: C. van Staaveren (14-12-2019)

Hindeloopen

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina