Arie Stephanus Schuller

Categorie Schaatsenmaker
Naam Schuller, Arie Stephanus
Geboren Aarlanderveen / 15-1-1860
Overleden Aarlanderveen / 15-8-1953

Beschrijving

Arie Schuller is een zoon van de schaatsenmakende smid Leendert Schuller. Ook hij maakt schaatsen. In februari 1907 worden twee paar Hollandse (krul)schaatsen verkocht voor ƒ 3,00 en ƒ 4,25. In december 1907 wordt een paar nieuw opgetuigde schaatsen verkocht van de smid Pieterse uit Ter Aar voor ƒ 5,25. Blijkbaar had Schuller op dat moment zelf geen tijd om schaatsen te maken en verkocht hij eigenmaakte schaatsen van collega Pieterse. In 1917 wordt op 3 februari gesproken van de verkoop van een paar nieuwe, eigengemaakte Friese schaatsen voor de prijs van ƒ 5,50. Waarschijnlijk wordt hier het ZH-Friese model bedoeld.

Arie Stephanus wordt in de jaren twintig opgevolgd door zijn zonen Jacobus en Cornelis.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Krulschaats, Schoonrijschaats, Waddinxveense schaats, Zuid-Hollands-Friese schaats
Vestigingsplaats Dorpstraat 31
Aarlanderveen
Periode 1900 - 1925

Merktekens

Merkteken schaatsmaker A.S.Schuller, Aarlanderveen

Fotogalerij

Smederij Leendert Schuller, foto voor 1920
Smederij Leendert Schuller, foto voor 1920
Foto's schaatsenmaker Arie Stephanus Schuller en echtgenote Aagje van der Ende
Foto's schaatsenmaker Arie Stephanus Schuller en echtgenote Aagje van der Ende
Krulschaats smid Schuller, Aarlanderveen
Krulschaats smid Schuller, Aarlanderveen
Merkteken smid Schuller, Aarlanderveen
Merkteken smid Schuller, Aarlanderveen
Schoonrijschaatsen van Arie Schuller, Aarlanderveen
Schoonrijschaatsen van Arie Schuller, Aarlanderveen
Schoonrijschaatsen van Arie Schuller, Aarlanderveen
Merkteken schoonrijschaatsen van Arie Schuller, Aarlanderveen
Waddinxveensche schaatsen van Arie Schuller, Aarlanderveen
Waddinxveensche schaatsen van Arie Schuller, Aarlanderveen
Waddinxveensche schaatsen van Arie Schuller, Aarlanderveen
Merkteken waddinxveensche schaatsen van Arie Schuller, Aarlanderveen

Aarlanderveen

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina