Cornelis Schakel

Categorie Schaatsenmaker
Naam Schakel, Cornelis
Geboren Polsbroek / 13-3-1851
Overleden Benschop / 1-7-1894

Beschrijving

Cornelis is een zoon van de smid en schaatsenmaker Dirk Schakel uit Polsbroek. Ook zijn broer Piet, die later de smederij van vader Dirk in Polsbroek overneemt, maakt schaatsen.

Op 28 mei 1876 vestigt Cornelis zich in Benschop als smid, waar hij de smederij van de inmiddels overleden Jan Hoogendoorn overneemt, die is gevestigd aan de Noordzijde van de Benschopper Wetering. Later vestigt hij zich in het pand Benedeneind ZZ 435, thans woonhuis. Achter de smederij woonde de familie Hamburg, de ouders van de latere schrijver Herman de Man (geboren 1898). Laatstgenoemde bracht er zijn kinderjaren door.

In 1876 trouwt Cornelis Schakel met een dochter van een wagenmaker uit Lopik.

Schakel maakt schaatsen; mogelijk krulschaatsen, in elk geval Zuid-Hollandse baanschaatsen met drie riemgaten.

Zijn zeven zonen worden allen smid. Vier van hen maken in elk geval ook schaatsen: Dirk Leendert gaat als smid naar Haastrecht en dan naar Stolwijkersluis; Jan gaat als smid naar Stolwijk als opvolger van Piet Bezemer; Piet gaat als smid naar Waddinxveen en dan naar Moordrecht en Aart gaat naar Schoonhoven en dan weer naar Benschop naar de smederij van zijn vader.

In de periode 1879 tot 1883 werkt Pieter Adrianus Hoogendoorn (1859) bij Cornelis in de smederij, die daarna vertrekt naar Barwoutswaarder, waar hij gaat werken bij Dirk Schakel, een iets jongere broer van Cornelis.

Na Cornelis’ overlijden wordt de smederij voortgezet door verschillende zonen (waaronder Aart) of worden smeden door zijn vrouw ingehuurd. Vanaf 1930 wordt de smederij voortgezet door ene Peek en vanaf 1935 door Johan Wamelink, afkomstig uit Beesd.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Ameider klomp, Hartschaats, Zuid-Hollands-Friese schaats
Vestigingsplaats Benschopper Wetering NZ
Benschop
Periode 1870 - 1890

Merktekens

Merkteken Zuid-Holland-Friese schaatsen schaatsenmaker C.Schakel, Benschop
Merkteken Zuid-Holland-Friese schaatsen schaatsenmaker C.Schakel, Benschop

Fotogalerij

Zuid-Holland-Friese schaatsen schaatsenmaker C.Schakel, Benschop
Zuid-Holland-Friese schaatsen schaatsenmaker C.Schakel, Benschop
Merkteken Zuid-Holland-Friese schaatsen schaatsenmaker C.Schakel, Benschop
Merkteken Zuid-Holland-Friese schaatsen schaatsenmaker C.Schakel, Benschop
Zuid-Holland-Friese schaatsen schaatsenmaker C.Schakel, Benschop
Zuid-Holland-Friese schaatsen schaatsenmaker C.Schakel, Benschop
Merkteken Zuid-Holland-Friese schaatsen schaatsenmaker C.Schakel, Benschop
Merkteken Zuid-Holland-Friese schaatsen schaatsenmaker C.Schakel, Benschop
Hartschaatsen schaatsenmaker C.Schakel, Benschop
Hartschaatsen schaatsenmaker C.Schakel, Benschop
Merkteken Hartschaatsen schaatsenmaker C.Schakel, Benschop
Merkteken Hartschaatsen schaatsenmaker C.Schakel, Benschop

Benschop

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina