Leendert Schuller

Categorie Schaatsenmaker
Naam Schuller, Leendert
Geboren Terheijden / 6-10-1823
Overleden Aarlanderveen / 18-3-1903

Beschrijving

In 1851 gaat Leendert Schuller als smidsknecht werken in de smederij van Stephanus van Hemmen aan de Dorpstraat, die dateert van 1819. Stephanus van Hemmen was getrouwd met de weduwe Antje van Dorp die al een dochter had uit een eerder huwelijk, Cornelia Hoogendijk. Leendert Schuller trouwt in 1851 met haar en omstreeks 1860 neemt hij het bedrijf van Van Hemmen over. Er worden door Schuller schaatsen gemaakt. Van de sinds 1863 bewaard gebleven kasboeken van de smederij Schuller kan inzicht verkregen worden in de betekenis van het maken en verkopen van zelfgemaakte schaatsen door een dorpssmid. In 1867 wordt een paar nieuwe Hollandse schaatsen verkocht voor ƒ 3,50. Daarnaast wordt vooral reparatiewerk aan schaatsen verricht, in het bijzonder het aanbrengen van nieuwe schroeven. In 1880 worden nieuwe schaatsen verkocht voor prijzen tussen de ƒ 2,- en ƒ 3,60. Friese schaatsen kosten ƒ 2,00.

Omstreeks 1900 neemt zijn zoon Arie Stephanus de smederij over.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Krulschaats, Schoonrijschaats, Waddinxveense schaats, Zuid-Hollands-Friese schaats
Vestigingsplaats Dorpstraat 31
Aarlanderveen
Periode 1860 - 1903

Merktekens

Merkteken schaatsmaker L.Schuller, Aarlanderveen
Merkteken schaatsmaker L.Schuller, Aarlanderveen

Fotogalerij

Smederij Leendert Schuller, foto voor 1920
Smederij Leendert Schuller, foto voor 1920. Deze smederij is gesloopt in 1962
Schaatsenmaker Leendert Schuller, Aarlanderveen
Schaatsenmaker Leendert Schuller en echtegenote Cornelia Hoogendijk
Schaatsenmaker Leendert Schuller (1823-1903) en echtegenote Cornelia Hoogendijk (1819-1893)
Krulschaats schaatsenmaker L. Schuller, Aarlanderveen
Krulschaats schaatsenmaker L. Schuller, Aarlanderveen
Merkteken schaatsenmaker L.Schuller, Aarlanderveen
Merkteken schaatsenmaker L.Schuller, Aarlanderveen
Krulschaats smid Schuller, Aarlanderveen
Krulschaats smid Schuller
Merkteken schaatsenmaker L.Schuller, Aarlanderveen
Merkteken schaatsenmaker L.Schuller, Aarlanderveen
Waddinxveensche schaatsen van Leendert Schuller, Aarlanderveen
Waddinxveensche schaatsen van Leendert Schuller, Aarlanderveen
Merkteken waddinxveensche schaatsen van Leendert Schuller, Aarlanderveen
Schoonrijschaatsen van Leendert Schuller, Aarlanderveen
Merkteken schoonrijschaatsen van Leendert Schuller, Aarlanderveen
Schoonrijschaatsen van Leendert Schuller, Aarlanderveen
Merkteken schoonrijschaatsen van Leendert Schuller, Aarlanderveen

Aarlanderveen

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina