Marten van der Schaaf

Categorie Schaatsenmaker
Naam Schaaf, Marten van der
Geboren Terherne / 2-2-1887
Overleden Doetinchem / 20-5-1954

Beschrijving

Marten van der Schaaf is een zoon van Koert Hobbes van der Schaaf (1858-1944), die schaatshoutmaker was bij firma G.S. Ruiter in Akkrum. Ook zijn grootvader maakte schaatshouten. In mei 1913 als de fabriek van G.S. Ruiter in Akkrum een tijdje stilstaat, gaan Marten van der Schaaf en zijn vader werken bij Taeke Faber in Beetsterzwaag (in 1919 overgenomen door Fokke Fokkema).

Marten van der Schaaf is een vakkundig schaatsenmaker. Omdat Fokke Fokkema zelf geen verstand heeft van het maken van schaatsen krijgt Marten van der Schaaf de dagelijkse leiding in de schaatsenmakerij. Daarnaast is hij actief in de politiek. Hij zit van september 1927 tot september 1931 en daarna van februari 1934 tot september 1935 in de gemeenteraad van Opsterland voor de S.D.A.P.

In de jaren dertig verlaat Marten van der Schaaf het bedrijf van Fokkema om zelf een schaatsenmakerij te beginnen in Beetsterzwaag. Hij maakt zelf de schaatshouten en wordt daarin bijgestaan door zijn inmiddels bejaarde vader. De ijzers betrekt hij van onder andere K. Meinderts uit Wergea en S. van der Molen uit Drachten. In de Drachtster Courant van 19 december 1939 adverteert leerwinkel D. Kanninga met schaatsen van Van der Schaaf. Van het maken van schaatsen alleen heeft Van der Schaaf niet kunnen bestaan. Op briefkaarten die Van der Schaaf voor zakelijk correspondentie gebruikt, staat onder zijn naam ‘Schaatsen – Schaven – Houtwerk’. In 1948 worden er door Van der Schaaf nog schaatsen gemaakt.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Alle Friese modellen, Houten noor
Vestigingsplaats Beetsterzwaag
Periode 1932 - 1950
Reclame Affiches, Etiketten

Merktekens

Merkteken schaatsenmaker M. v.d. Schaaf, Beesterzwaag

Fotogalerij

Firma M.van der Schaaf uit Beesterzwaag: ontvangstbewijs betaling
Houten noor schaatsenmaker M. v.d. Schaaf, Beesterzwaag
Houten noor schaatsenmaker M. v.d. Schaaf, Beesterzwaag
Merkteken schaatsenmaker M. v.d. Schaaf, Beesterzwaag
Merkteken schaatsenmaker M. v.d. Schaaf, Beesterzwaag

Reclames

etiket voor schaatsen M.v.d.Schaaf Beesterzwaag
etiket voor schaatsen M.v.d.Schaaf Beesterzwaag

Beetsterzwaag

Documenten

Prijslijst schaatsenmaker M. v.d. Schaaf, Beetsterzwaag Download

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina