Grafmonument Durk van der Duim

Plaats Wergea, Nederland
Kunstenaar -
Datum onthulling 1990

Beschrijving

Beschrijving: Opstaande granieten grafsteen, met daarop linksboven de tekst een front aanzicht van een sprintende schaatser.

Opschrift: Hjir rêst myn leave man, ús heit en pake Durk van der Duim, *13-4-1908  (kruis) 11-9-1990

en ús leave mem, beppe en oerbeppe Marie de Groot, *18-3-1911  (kruis) 3-12-19991

Achtergrond informatie: Durk en Marie leerden elkaar kennen op het ijs. Marie was een voortreffelijk kortebaanrijdster, uitblinkend in de rijderijen voor paren. Durk heeft 5x de Elfstedentocht gereden en werd in 1940 als één van het pact van Dokkum gehuldigd als winnaar. Marie won op op diezelfde dag (30-1-1940) ook op het ijs van de Noorder stadsgracht in de Prinsentuin een rijderij voor paren samen met Barend van der Veen.2

Locatie

Gemeentelijke begraafplaats, J.H. Nieuwoldstraat 1-8, 9005 PE Wergea, meest rechtse rij vanaf de ingang, rechts (zoals je de stenen kan lezen) van het middenpad.

Precieze locatie via Google maps: Schaatsbeelden in de openbare ruimte

Alle schaatskunst in de openbare ruimte gerelateerd aan de Elfstedentocht is hier te vinden

Grafmonumenten van schaats(st)ers:

GPS: 53.15315, 5.8485

Bron

  1. Kouwe Drukte 64: Schaatsbibliotheek 35, p9; Hedman Bijlsma: Een blik in de Elfstedenboekerij
  2. Schaatseizoen 2017-2018, jaargang 46: p251; Hedman Bijlsma: Schaatshistorie 

Fotogalerij

Grafmonument Durk van der Duim - Wergea
Foto: C. van Staaveren (16-2-2019)
Grafmonument Durk van der Duim - Wergea
Foto: C. van Staaveren (16-2-2019)
Grafmonument Durk van der Duim - Wergea
Foto: C. van Staaveren (16-2-2019)

Wergea

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina