Tegeltableau met gedicht Schaatsenrijders

Plaats Leeuwarden, Nederland
Kunstenaar Bertus Aafjes (1914 - 1993)
Datum onthulling 2001

Beschrijving

Beschrijving: Hardstenen plaat met daarop in goudkleurige letters het Gedicht Schaatsenrijders van Bertus Aafjes.

Opschrift: Zie foto

Achtergrond informatie: 

In het laatste oorlogsjaar verschenen bij de clandestiene Molenpers zijn 'Elf sonnetten op Friesland'; het gedicht Schaatsenrijders is er één van. De bundel verscheen als een hommage aan Friesland en zijn bewoners, ‘in het bijzonder aan hen die het mij door hun gastvrijheid mogelijk maakten in tijden als deze de Muze niet ontrouw te worden’. Hij schreef in dat laatste jaar zijn bekende werk 'Een voetreis naar Rome' 1

De Schaatsenrijders maakt deel uit van de Poëzieroute in Leeuwarden. 'Sinds de eerste serie van tien gedichten, opgeleverd in september 1993 ter gelegenheid van het afscheid van mr. G.J. te Loo als burgemeester van Leeuwarden, zijn er elk jaar een aantal stenen toegevoegd aan deze unieke route. Voor de eerste poëzietableaus maakten we een keuze uit ouder, bestaand werk en nieuw geschreven Friestalige en Nederlandstalige gedichten.

Deze waren afkomstig van schrijvers die in Leeuwarden hadden gewoond of nog woonden. Later werden ook dichters aangezocht die niet direct een relatie met Leeuwarden hadden. Wel bleef het streven om voor de helft nieuwe gedichten te laten schrijven en voor het overige een beroep te doen op eerder uitgebracht werk.'1

Locatie

In het trottoir voor Eewal 59 vlak bij de hoek met de Huygensstraat.

Precieze locatie via Google maps: Schaatsbeelden in de openbare ruimte

Schaatsbeelden in Leeuwarden:

GPS: 53.20296, 5.79776

Fotogalerij

Schaatsenrijders - Berus Aafjes - Leeuwarden
Foto: C. van Staaveren (16-03-2004)

Leeuwarden

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina