Leendert Harrewijn

Categorie Schaatsenmaker
Naam Harrewijn, Leendert
Geboren Brielle / 22-1-1850
Overleden Giessenburg / 1-5-1924

Beschrijving

Leendert is een zoon van Cornelis Harrewijn (Nieuw-Beijerland, 1826), die onder andere koffiehuisknecht is. Leendert Harrewijn is in Den Briel aanvankelijk brievengaarder en hulppostkantoorhouder. In 1875 gaat hij als smidsknecht naar Zwijndrecht en in 1880 vestigt hij een eigen boerensmederij aan de Dorpsstraat in Giessen-Nieuwkerk. Hij maakt er vanaf ongeveer 1885 schaatsen, zowel Ameider klompen als ZH-Friese schaatsen. In de Schoonhovensche Courant van 13 december 1890 adverteert hij als volgt: ‘Wie liefhebber is van glasharde, net afgewerkte schaatsen, die voorzie zich van een paar Giessen-Nieuwkerksche schaatsen, gefabriceerd door L. Harrewijn, Mr. Smid te Giessen-Nieuwkerk; elke schaats is voorzien van zijn naamstempel.’

In de Merwebode van 17 december 1892 adverteert hij opnieuw: ‘Liefhebbers van Schaatsenrijden. De ondergeteekende bericht, dat de door hem zelfvervaardigde Schaatsen voor schoon- en hardrijden ook verkrijgbaar zijn of in bestelling gegeven kunnen worden bij zijn broeder H. Harrewijn, gasfitter te Sliedrecht. L. Harrewijn, Mr. Smid te Giessen-Nieuwkerk.’

De schaatsen van Harrewijn worden een begrip getuige de advertentie in de Schoonhovensche Courant van 13 december 1902: ‘Schaatsen. Wie zich genoeglijk op de ijsvlakte wil bewegen, die verzuime niet zich te voorzien van de Harrewijn-schaats, uit de hand vervaardigd door L. Harrewijn te Giessen-Nieuwkerk. Voor Schoon- en hardrijden naar verkiezing. Deugdelijkheid gegarandeerd.’

Harrewijn is een goede vakman, die niet gauw tevreden is. Aanvankelijk is Sander Kooyman, de plaatselijke wagenmaker, zijn vaste leverancier van de houten. Maar op een keer zijn de houtjes naar het oordeel van Harrewijn niet netjes gemaakt. Hij stapt dan over op timmerman Frans van den Berg uit Molenaarsgraaf, waar hij de houtjes in wintertijd op de schaats vandaan haalt. Ook zijn wel houten betrokken van timmerman Oskam uit Peursum. De Harrewijn-schaatsen hebben altijd drie riemgaten.

Leen Harrewijn is een actieve dorpsfiguur. Hij helpt dorpsgenoten met het schrijven van officiële brieven. Hij is actief lid van de Dolerende Kerk, die zich in 1886 afscheid van de Nederlands Hervormde Kerk en die het lijden van Christus centraal stelde. Hiervoor treedt hij op als hulpprediker. Verder is hij een verwoed jager.

Opmerking:
Giessen-Nieuwkerk werd in 1957 samengevoegd met Peursum in de nieuwe gemeente Giessenburg; die vervolgens in 1986 opging in de gemeente Giessenlanden.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001
Aad van den Ouweelen, 2019

Produktie

Type schaats Ameider klomp, Krulschaats, Schoonrijschaats, Waddinxveense schaats, Zuid-Hollands-Friese schaats
Vestigingsplaats Giessenburg
Periode 1885 - 1904

Merktekens

Merkteken schaatsenmaker L. Harrewijn, Giessenburg
Merkteken schaatsenmaker L. Harrewijn, Giessenburg
(op Ameiderklomp)

Fotogalerij

Krulschaats schaatsenmaker L. Harrewijn, Giessenburg
Krulschaats schaatsenmaker L. Harrewijn, Giessenburg
Krulschaats schaatsenmaker L. Harrewijn, Giessenburg
Krulschaats schaatsenmaker L. Harrewijn, Giessenburg
Merkteken Krulschaats schaatsenmaker L. Harrewijn, Giessenburg
Merkteken Krulschaats schaatsenmaker L. Harrewijn, Giessenburg
Ameiderklomp schaatsenmaker L. Harrewijn, Giessenburg
Ameiderklomp schaatsenmaker L. Harrewijn, Giessenburg
Zuid-Hollands-Friese schaats schaatsenmaker L. Harrewijn, Giessenburg
Zuid-Hollands-Friese schaats schaatsenmaker L. Harrewijn, Giessenburg
Zuid-Hollands-Friese schaats schaatsenmaker L. Harrewijn, Giessenburg
Zuid-Hollands-Friese schaats schaatsenmaker L. Harrewijn, Giessenburg
Ameiderklomp schaatsenmaker L. Harrewijn, Giessenburg
Ameiderklomp schaatsenmaker L. Harrewijn, Giessenburg
Merkteken Ameiderklomp schaatsenmaker L. Harrewijn, Giessenburg
Merkteken Ameiderklomp schaatsenmaker L. Harrewijn, Giessenburg

Reclames

Advertentie 1893 schaatsenmaker L. Harrewyn, Giessenburg
Advertentie 1893 schaatsenmaker L. Harrewyn, Giessenburg Nieuwe Gorinchemsche Courant 5 januari 1893
Advertentie 1893 schaatsenmaker L. Harrewyn, Giessenburg
Advertentieblad 1893
Advertentie 1893 schaatsenmaker L.Harrewijn, Giessenburg
Advertentie schaatsenmaker L.Harrewijn, Giessenburg De Standaard d.d. 1 december 1893
Advertentie 1894 schaatsenmaker L. Harrewyn, Giessenburg
Advertentie schaatsenmaker L. Harrewyn, Giessenburg Schoonhovensche Courant 6 januari 1894
Advertentie 1895 schaatsenmaker L. Harrewyn, Giessenburg
Rotterdamsch Nieuwsblad d.d. 4 februari 1895
Advertentie 1897 schaatsenmaker L. Harrewyn, Giessenburg
Advertentie schaatsenmaker L. Harrewyn, Giessenburg Nieuwe Gorinchemsche Courant 30 december 1897
Advertentie 1899 schaatsenmaker L. Harrewyn, Giessenburg
Advertentie schaatsenmaker L. Harrewyn, Giessenburg Leeuwarder Courant 30 december 1899
Advertentie 1901 schaatsenmaker L. Harrewyn, Giessenburg
Advertentie schaatsenmaker L. Harrewyn, Giessenburg Nieuwe Gorinchemsche Courant d.d. 20 januari 1901
Advertentie 1904 schaatsenmaker L. Harrewyn, Giessenburg
Advertentie schaatsenmaker L. Harrewyn, Giessenburg Nieuwe Gorinchemsche Courant d.d. 1 januari 1904

Giessenburg

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina