Pieter Marinus Bos

Categorie Schaatsenmaker
Naam Bos, Pieter Marinus
Geboren Numansdorp / 14-7-1878
Overleden Heinenoord / 8-12-1956

Beschrijving

Pieter Marinus is een zoon van de smid en schaatsenmaker Klaas Bos in Numansdorp. Waarschijnlijk heeft Pieter Marinus het schaatsenmaken van zijn vader in Numansdorp geleerd. Later begint hij in Heinenoord zelf een smederij, waar hij zijn schaatsen maakt, zowel de IJsselmonder als de dubbele krulschaats. Later maakt hij ook ZH-Friese doorlopers met een koperen knopje. Het houtwerk is bij de hals minder breed als bij de Ameider klomp. Nog weer later worden schoonrijschaatsen gemaakt.

Zijn zoon Joost, geboren in 1901, heeft ook nog schaatsen meegemaakt, tot circa 1930. De stapels worden onder andere gemaakt door wagenmaker Lopik uit Heinenoord.

Er worden per winter gemiddeld zo’n 10 à 12 paar gemaakt.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Dubbele krulschaats, IJsselmonderschaats, Schoonrijschaats, Zuid-Hollands-Friese schaats
Vestigingsplaats Heinenoord
Periode 1900 - 1930

Merktekens

P.M.B
(?)

Heinenoord

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina