Firma Sieben & Co

Categorie Schaatsenverkoper met eigen merk
Naam Sieben & Co, Firma

Beschrijving

Veel verzamelaars hebben in hun bezit schaatsen van de Duitse firma C.G.Sieben&Co. Deze schaatsen zijn het beste te herkennen aan de merktekens in het ijzer. Deze firma gebruikte in Nederland voor de verkoop van schaatsen voornamelijk twee beeldmerken: een noot al dan niet met de tekst “Noot” er onder en het cijfer 7 in hoofdletter G die weer omgeven is door hoofdletter C. Ook schaatsen met het merk “Kampioenschaats” in het ijzer geslagen zijn afkomstig van deze firma.

In 2000 was onder de Poolsterleden weinig bekend over C.G.Sieben&Co., behalve dat het Nederlandse filiaal in Amsterdam was gevestigd.

Ed Braakman is op speurtocht gegaan in Amsterdam, had ontdekt dat het bedrijf nog bestaat en heeft in dat jaar de huidige directeur, de heer J.Reesink en zijn vader, de heer W.A.C.Reesink geïnterviewd. Daarbij was ook aanwezig Poolsterlid René Diekstra. Toevallig was Poolsterlid Frits Locher ongeveer tegelijkertijd in contact gekomen met de heer R. Rautzenberg uit Remscheid, de zoon van de oprichter van het filiaal in Amsterdam, en was van hem het een en ander over C.G.Sieben&Co. te weten gekomen.

Het “Huis Sieben” gaat terug naar 1750 toen in Remscheid een zekere Jacob Grothaus begon met het produceren van gereedschappen. De kwaliteit en zijn snedig koopmanschap leidde tot succes. Omstreeks 1920 bleek het bedrijf gefuseerd te zijn met dat van Sieben. Deze firma, ook gevestigd in Remscheid, was een bedrijf dat blikscharen maakte en tegelijkertijd een handelsmaatschappij was in in- en verkoop.

Sieben heeft J. Grothaus al omstreeks 1860 overgenomen. Deze overname vond plaats in het café van J.Grothaus, maar door onbekende oorzaken wordt deze fusie pas na de 1e wereldoorlog echt bekend.  C.G.Sieben&Co heeft, volgens W.A.C. Reesink, ook het kleine bedrijf Nuss overgenomen. Wanneer dat plaatsvond weet hij niet.

Aan het begin van de 20e eeuw bestond de directie uit de heren Carl Gustaf Sieben, Karl Schürmann en Daniel Langerfeld. Beide bedrijven zijn dus van Duitse oorsprong.

De vooruitziende blik van Langerfeld, die vloeiend Nederlands sprak en gekleed ging als een deftige dominee, was er de oorzaak van dat er werd uitgebreid met een vestiging in Nederland. In Amsterdam werd in 1921 aan de Keizersgracht 70 een Nederlands filiaal geopend. Er waren ook filialen in Zürich en Parijs. De heer E.Rautzenberg werd uit Remscheid naar Amsterdam gestuurd als eerste filiaalhouder in Amsterdam. Omstreeks 1924-1925 werd hij partner.

In 1927 nam men i.v.m. ruimtegebrek het pand Nieuwe Zijds Voorburgwal 32 in gebruik. Volgens de heer R. Rautzenberg, de zoon van E. Rautzenberg, was het pand Keizersgracht 70 ook nog enige jaren daarna in gebruik. Gedurende de oorlogsjaren 1940-1945 liepen de zaken erg terug aangezien er door het Contigenterings-systeem van IJzer en Staal veel minder  gereedschappen konden worden vervaardigd dan de jaren ervoor. Men kon dus ook veel minder verkopen. Met zekerheid waren schaatsen niet “Kriegswichtig”. Ook de buitenlandse relaties die de heer E. Rautzenberg onderhield (C.C.M. in Canada, Millers-Falls in U.S.A.) waren natuurlijk totaal afgebroken. Na de oorlog werd in april 1946 W.A.C.Reesink de nieuwe eigenaar, na in 1945 als beheerder aangesteld te zijn door het Nederlands Beheer instituut voor Vijandig Vermogen . W.A.C. Reesink kende Rautzenberg omdat hij tot 1945 werkzaam was bij de firma H.J.Reesink&Co, gevestigd in Zutphen, ook één van de paar bedrijven die in die jaren de groothandel in gereedschappen in Nederland beheersten.

De heer R.Rautzenberg werkte vanaf 1947 voor C.G.Sieben&Co. in Remscheid tot de sluiting van het bedrijf in Remscheid in 1954 na de dood van Karl Schürmann. Carl Gustav Sieben was al in 1936 overleden. Er waren geen opvolgers.

Na de oorlog heeft de heer W.A.C.Reesink dus het filiaal van C.G.Sieben&Co. in Amsterdam overgenomen, alsmede van C.G. Sieben&Co in Remscheid ook alle octrooien en rechten waaronder op 30 juni 1949 de woordmerken J. GROTHAUS, KAMPIOENSCHAATS, SICO en SIRE beelmerken NOOT en J. GROTHAUS, voor de duur van 20 jaar.

C.G.Sieben&Co. werd in Nederland een succesvolle groothandel in handgereedschappen en sportartikelen mede dankzij de verkoop van Camping Gaz. Het bedrijf verhuisde in 1956 naar de Nieuwe Zijds Voorburgwal 27 en op 30 april 1966 naar de Basisweg 61, het huidige adres.

De verkoop van paren schaatsen bij C.G.Sieben&Co. in Amsterdam verliep in de tijd – gemeten in omzet - als volgt: 1923/ f 6.000,-, 1929/ f91.700,, 1933/ f120.000,-, 1935/ f2.000,-, 1940/ 100.000,-, 1960/ f207.941,-, 1963/ f999.000,-, 1965/ f349.691,- en 1983/ f73.543,-.

In 1983 ging het al slecht met de verkoop van schaatsen, daarna kwam dat niet meer goed.

Sieben verkocht, in ieder geval na de oorlog, houten schaatsen die gemaakt waren bij fa.K.E.de Vries uit IJlst. Daar maakte men het merk Kampioenschaats voor Sieben&Co.

Hoewel de verkoop van schaatsen steeds slechter ging werden in het seizoen 1989/1990 nog houten schaatsen aangeboden; namelijk kinderklompjes, Friese renschaatsen en renschaatsen met het merk Kampioen.

C.G.Sieben&Co. verkoopt in die laatste jaren ook Noren van matige kwaliteit en ijshockeyschaatsen en schoonrijders van CCM uit Canada. CCM staat voor Canada Cycle & Motor Co ltd. Ook werd door Sieben alles m.b.t. CCM-ijshockey-uitrustingen verkocht aan detaillisten. Tevens had C.G.Sieben&Co als enige in Nederland het recht om de schaatsen van de fabriek Gloria uit Remscheid te verkopen.

In 1996 werden de resterende schaatsen alle verkocht aan de firma Zanstra.

Nadat de laatste schaatsen in 1996 uit het assortiment verkocht waren, verloor Sieben in 1997 het Camping Gaz agentuur. Moeilijke tijden braken aan, maar Sieben hield het hoofd boven water. Het bedrijf specialiseerde zich verder als groothandel in handgereedschappen. In 2014 verkocht de familie Reesink het bedrijf. De nieuwe eigenaren veranderde de naam in 2017 in Sieben Tools.

Bron

De beschrijving is grotendeels gebaseerd op de in 2000 geschreven tekst aan de redactie van Kouwe Drukte van toenmalig Poolsterlid Ed Braakman en vooral wat betreft de passage over de periode tijdens de tweede wereldoorlog op een brief van de heer R.Rautzenberg.
Over Sieben&Co verscheen een artikel in Kouwe Drukte nummer 11 (april 2001).

Deze tekst is aangepast naar aanleiding van een gesprek op 3 december 2015 van Frits Locher met de heer J.Reesink (eigenaar Sieben&Co). De tekst is vervolgens nagelezen en gecorrigeerd door de heer J.Reesink (de laatste keer in april 2019)

Produktie

Type schaats Brabants Klompje, Friese doorloper, Houten kunstschaats, Houten noor, IJshockeyschaats, Klemschaats, Max-Brevka model, Metalen Noren, Veiligheidsschaats, Waddinxveense schaats
Vestigingsplaats Amsterdam
Periode 1921 - 1996
Reclame Catalogi, Etiketten, Prijslijsten

Merktekens

SIEBEN & CO
Afbeelding merkteken SIEBEN & Co
(Merkteken CG7 in een schaatsijzer)
Afbeelding merkteken SIEBEN & Co
Merkteken SIEBEN & Co
Afbeelding merkteken SIEBEN & Co
Afbeelding merkteken Sieben&Co
(op schaatsen gemaakt door K.E. en W. de Vies, IJlst)
Afbeelding merkteken Sieben&Co
Afbeelding merkteken Sieben&Co
(op houten voetstapel)

Fotogalerij

Houten kunstschaats verkoper Sieben&Co Amsterdam
Houten kunstschaats verkoper Sieben&Co Amsterdam
Houten kunstschaats verkoper Sieben&Co Amsterdam
Houten kunstschaats verkoper Sieben&Co Amsterdam
Merkteken Noot verkoper Sieben&Co Amsterdam
Merkteken Noot op houten kunstschaats verkoper Sieben&Co Amsterdam
Waddinxveense schaatsen verkoper Sieben&Co Amsterdam
Waddinxveense schaatsen verkoper Sieben&Co Amsterdam
Waddinxveense schaatsen verkoper Sieben&Co Amsterdam
Waddinxveense schaatsen verkoper Sieben&Co Amsterdam
Kampioenschaats schaatsenverkoper Sieben&Co, Amsterdam
Kampioenschaats schaatsenverkoper Sieben&Co, Amsterdam Gemaakt door K.E. en W. de Vries, IJLst
Friese doorloper verkoper Sieben&Co, Amsterdam
Friese doorloper verkoper Sieben&Co, Amsterdam met merkteken KAMPIOEN-SCHAATS en merkteken CG7 in het ijzer en op de voetstapel het merkteken KAMPIOENSCHAATS wettig gedeponeerd.
Friese doorloper verkoper Sieben&Co, Amsterdam
Friese doorloper verkoper Sieben&Co, Amsterdam met merkteken KAMPIOEN-SCHAATS en merkteken CG7 in het ijzer en op de voetstapel het merkteken KAMPIOENSCHAATS wettig gedeponeerd.

Reclames

etiket Noot Sieben&Co Amsterdam
etiket Noot Sieben&Co Amsterdam
etiket De Noot Sieben&Co Amsterdam
etiket De Noot Sieben&Co Amsterdam
etiket CG7 Sieben&Co Amsterdam
etiket CG7 Sieben&Co Amsterdam
etiket CG7 Sieben&Co Amsterdam
etiket CG7 Sieben&Co Amsterdam
etiket Sieben&Co voor Kampioenschaats gemaakt door K.E.de Vries in IJlst
etiket Sieben&Co voor Kampioenschaats gemaakt door K.E.de Vries in IJlst
etiket CG7 Sieben&Co Amsterdam
etiket CG7 Sieben&Co Amsterdam
Doos schaatsen Gloria Blitz verkoper Sieben&Co Amsterdam
Doos schaatsen Gloria Blitz verkoper Sieben&Co Amsterdam; met etiket van Gloria en etiket van Sieben&Co
Voorkant Prijscourant 1939 Sieben&Co Amsterdam
Voorkant Prijscourant 1939 Sieben&Co Amsterdam
Voorkant Prijscourant ca.1950 Sieben&Co Amsterdam
Voorkant Prijscourant ca.1950 Sieben&Co Amsterdam
Voorkant Prijscourant 1951-1952 Sieben&Co Amsterdam
Voorkant Prijscourant 1951-1952 Sieben&Co Amsterdam
Voorkant Prijscourant 1954 Sieben&Co Amsterdam
Voorkant Prijscourant 1954 Sieben&Co Amsterdam
Voorkant Folder 1960 Sieben&Co Amsterdam
Voorkant Folder 1960 Sieben&Co Amsterdam
Voorkant Prijscourant 1968 Sieben&Co Amsterdam
Voorkant Prijscourant 1968 Sieben&Co Amsterdam
Enveloppe 1969 Sieben&Co Amsterdam
Enveloppe 1969 Sieben&Co Amsterdam

Amsterdam

Documenten

Prijscourant IJshockey artikelen C.C.M. Sieben&Co, Amsterdam 1938-1939 Download Prijscourant schaatsen Sieben&Co, Amsterdam 15 juni 1939 Download Prijscourant schaatsen Sieben&Co, Amsterdam Ca.1950 Download Prijscourant schaatsen Sieben&Co, Amsterdam 1951-1952 Download Prijscourant schaatsen Sieben&Co, Amsterdam september 1954 Download Folder schaatsen Sieben&Co, Amsterdam Ca.1960 Download Prijscourant schaatsen Sieben&Co, Amsterdam 1968 Download Prijscourant schaatsen Sieben&Co, Amsterdam oktober 1975 Download Inkoopcijfers Sieben&Co, Amsterdam 1938-1942 Download

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina