15 resultaten voorLemmer” in de categorie Schaatsenmakers en -verkopers A-Z

Lodewijk Jozeph Witteveen

... van boer Joseph Cornelis Witteveen uit Snikzwaag. In 1864 gaat Witteveen naar de gemeente Wymbritseradeel. In juni 1874 vestigt hij zich als smid in Lemmer. In 1882 koopt hij er de grofsmederij met woonhuis van de inmiddels overleden smid Jan Carels Kok voor f 4.200,-. Van Glis tot Klapschaats, 2001 ...
Naam Witteveen, Lodewijk Jozeph
Geschiedenis ∗ onbekend (Nederland) 4-10-1843
† onbekend (Nederland) 4-10-1927
Periode 1900 - 1920
Categorie Schaatsenmakers en -verkopers A-Z

Dirk Johannes Douma

... Johannes Hielke Douma uit IJlst. Via IJlst (1875-1879), Wolvega (1879-?), IJlst (?-1887) en Uitwellingerga (1887-1890) komt Dirk naar Lemmer. In Uitwellingerga heeft Douma al een eigen smederij/schaatsenmakerij. In Lemmer zet hij dit bedrijf voort. In de Leeuwarder Courant van 3 ...
Naam Douma, Dirk Johannes
Geschiedenis ∗ onbekend (Nederland) 7-2-1863
† onbekend (Nederland) 4-7-1895
Periode 1890 - 1895
Categorie Schaatsenmakers en -verkopers A-Z

Hillebrand Lourens van Noord

... is zoon van timmerman Lourens van Noord uit Vrouwenparochie, die een timmer- en aannemersbedrijf had in Oudebildtzijl.Via familie kwam Hillebrand in Lemmer terecht, waar hij aan de Verlengde Langestreek een eigen aannemersbedrijf begon. Een beeldbepalend Van Noord-pand is Nieuwburen 31, dat hij in 1865 ...
Naam Noord, Hillebrand Lourens van
Geschiedenis ∗ onbekend (Nederland) 8-4-1801
† onbekend (Nederland) 11-12-1871
Periode 1850
Categorie Schaatsenmakers en -verkopers A-Z

Jan Kok

... Jan Kok, Boskoop (Lemmer, 1875 – Boskoop, 1936). Jan Kok is een zoon van de ijzerman Jelle Kok (geb. 1849) uit Lemmer. Eerst is hij smidsknecht in Kollumerland en van 1898 tot 1901 in Oudshoorn. Hij vestigt zich in januari 1901 in Boskoop als smid waar hij een klein ...
Naam Kok, Jan
Geschiedenis ∗ onbekend (Nederland) 1875
† onbekend (Nederland) 1849
Categorie Schaatsenmakers en -verkopers A-Z

Dirk Johannes Douma

... Dirk Douma is een zoon van de smid/schaatsenmaker Johannes Hielkes Douma uit IJlst. Tussen 1875 en 1879 verblijft hij in IJlst, daarna gaat hij waarschijnlijk als smidsknecht naar Wolvega. Tussen 1883 en 1887 is hij werkzaam in IJlst in de oude smederij van Thomas Faber aan de Popmawâl 9. In ...
Naam Douma, Dirk Johannes
Geschiedenis ∗ onbekend (Nederland) 7-12-1863
† onbekend (Nederland) 4-7-1895
Periode 1883 - 1887
Categorie Schaatsenmakers en -verkopers A-Z

Willem Frederik Hendrik Tabernal

... Als Tabernal in 1865 trouwt met Grietje Wagenmakers is hij smidsknecht in Lemmer. Dat blijft hij tot 1875, want dan vestigt hij zich als zelfstandig smid in Heeg. Kort daarna wordt hij weer smid in Lemmer. Rond 1880 verhuist het ...
Naam Tabernal, Willem Frederik Hendrik
Geschiedenis ∗ onbekend (Nederland) 27-5-1842
† onbekend (Nederland) 22-9-1923
Periode 1880 - 1890
Categorie Schaatsenmakers en -verkopers A-Z

Dirk Johannes Douma

... Zend maat van den Schoen aan D.J. Douma, Gerenommeerde Schaatsenfabriek, Uitwellingerga bij Sneek.’ In 1890 verplaatst Douma zijn bedrijf naar Lemmer. Zie ook D. Douma, IJlst Zie ook D. Douma, Lemmer Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001 ...
Naam Douma, Dirk Johannes
Geschiedenis ∗ onbekend (Nederland) 7-12-1863
† onbekend (Nederland) 4-7-1895
Periode 1887 - 1890
Categorie Schaatsenmakers en -verkopers A-Z

Bernard Harmens van der Hoff

... Zoon van de veehouder Harmens van der Hoff (Bakhuizen, 1826) uit Lemmer. Waarschijnlijk komt Van der Hoff rond 1885 naar Utrecht, want alle zes kinderen zijn in Utrecht geboren. In 1887 volgt hij smid J. Tijhaar op, die ...
Naam Hoff, Bernard Harmens van der
Geschiedenis ∗ onbekend (Nederland) 13-2-1864
† onbekend (Nederland) 28-8-1919
Periode 1890 - 1919
Categorie Schaatsenmakers en -verkopers A-Z

Cornelis Meinderts Bijlsma

... Zoon van kapper Meindert Cornelis Bijlsma (Lemmer, 1754 - Makkum, 1817) uit Makkum. Cornelis Bijlama wordt smid en koopt in 1827 huis en smederij van smid Ynte Oenes Kingma uit Rauwerd. Na zijn ...
Naam Bijlsma, Cornelis Meinderts
Geschiedenis ∗ onbekend (Nederland) 8-5-1797
† onbekend (Nederland) 5-5-1866
Periode 1830 - 1865
Categorie Schaatsenmakers en -verkopers A-Z

Johannes Hielke Douma

... Johannes Douma verblijft tussen mei 1862 en mei 1865 in Lemmer. Daarna woont hij in Workum en Joure. In 1875 vestigt hij zich in IJlst. Hij is eerst smidsknecht. Later begint hij een eigen smederij aan de ...
Naam Douma, Johannes Hielke
Geschiedenis ∗ onbekend (Nederland) 29-11-1832
† onbekend (Nederland) 11-6-1905
Periode 1880 - 1900
Categorie Schaatsenmakers en -verkopers A-Z
Bovenkant van de pagina